Źródło: https://www.youtube.com/channel/UCHKIRscfjQzCDzKBYw-tGpw

Kanał: Akademia Matematyki Piotra Ciupaka

wides.pl tDc6aLqOFxw
1 145 Podczas wakacji pewien student zawarł umowę zlecenie w firmie usługowej
 • 6 dni temu
 • 05:54

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl rg5wjb64iTY
1 149 Po czterech latach oszczędzania na lokacie stan konta pani Wandy
 • 6 dni temu
 • 03:43

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl nBOU0yTB8iU
1 146 Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o dzieło na pewną kwotę
 • 6 dni temu
 • 02:26

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl eSs6RdoG_qY
1 144 Pani Janina Nowak inwestuje na giełdzie
 • 6 dni temu
 • 13:42

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl gyGI0qSnF9c
1 148 Lokata 26000 zł jest oprocentowana w wysokości 4% w stosunku rocznym
 • 6 dni temu
 • 04:31

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl tsbhixv3H4c
1 150 Pani Teresa Kowalska postanowiła ulokować na rok swoje oszczędności
 • 6 dni temu
 • 02:45

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl 6hK2YkghnRE
1 143 Tabela poniżej przedstawia inflację roczną w latach 1987 2018
 • 6 dni temu
 • 10:38

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl ZYc5yHYpgPg
1 151 Kredytobiorca otrzymał w banku kredyt w wysokości 7200 zł
 • 6 dni temu
 • 05:08

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl oOJk-v1iKWk
1 147 Pewne towarzystwo ubezpieczeniowe udziela następujących zniżek
 • 6 dni temu
 • 07:03

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl WdqdvFVtiiE
1 157 Bank zwiększył oprocentowanie kredytu z 20% do 21,5%
 • 6 dni temu
 • 01:16

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl _RusgCCYm9c
1 159 Rada Polityki Pieniężnej na początku roku obniżyła depozytową
 • 6 dni temu
 • 01:25

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl ZjRJQROc3AU
1 161 W pewnym kraju obliczono inflację w dwóch kolejnych latach
 • 6 dni temu
 • 04:36

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl IspWMMEQA8g
1 160 Pewien bank podwyższył oprocentowanie kredytu hipotecznego
 • 6 dni temu
 • 03:08

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl RkrUXwhPZSE
1 154 Tabela poniżej przedstawia, ile procent uczniów pewnej szkoły
 • 6 dni temu
 • 05:02

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl xQRvAoxH-hw
1 153 Pani Julia Malinowska wzięła kredyt w wysokości 6000 zł
 • 6 dni temu
 • 10:05

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl eRlo4CEFBGY
1 156 Poparcie dla partii „A” w marcu było równe 24%
 • 6 dni temu
 • 01:07

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl btLKr1Su6a8
1 155 W pewnej szkole badano czytelnictwo w klasach pierwszych
 • 6 dni temu
 • 03:34

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl ZNJh9FTGiAM
1 152 Klient zawarł z bankiem umowę na udzielenie mu kredytu
 • 6 dni temu
 • 05:42

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl U_m449D7ONw
1 158 W banku obniżono oprocentowanie kredytu z 20% do 18,5%
 • 6 dni temu
 • 55:00

https://akademia-matematyki.edu.pl/

wides.pl
Deleted video
 • 6 dni temu
 • 15:00

This video is unavailable.