Źródło: https://www.youtube.com/channel/UC34XbgssJ-uA9Fu1ksHnPoA

Kanał: RCTV

wides.pl 6JdQ8M-LsaY
Jak dobrze wychować dzieci w trudnym świecie? ks. Sławomir Kostrzewa
 • 2 dni temu
 • 54:00.99999999999994

Zadaniem katolika jest wychowywać dzieci w taki sposób, aby stały się takie, jak Jezus. Warto wykorzystać naturalną skłonność dzieci do upodabniania się – nie do idoli tego świata, lecz do Jezusa. Historia życia wielu świętych, młodych i dzieci uczy, że jest to możliwe. Katolicka metoda wychowywania dzieci jest chrystocentryczna - stawia Jezusa w centrum. Trzeba zapoznać dziecko z życiem Jezusa. Ukazać Go jako kogoś, w kim uzewnętrznienia się to wszystko, co jest najważniejsze w naszym człowieczeństwie. Wychowywać dziecko, to znaczy...

wides.pl mt2XxVLhhvs
O czym powinni pamiętać rodzice modlący się za dzieci ks. Sławomir Kostrzewa
 • 5 dni temu
 • 20:38

Droga modlitwy za dzieci, szczególnie te pogubione, musi zacząć się od uznania swojej bezradności i ufnym codziennym powierzaniu Jezusowi tych, których kochamy. Kolejnym krokiem jest własne nawrócenie. Szczególnie z tzw. drobnych kompromisów, które są zaczynem wielkich odstępstw. Należy także własną duchowość, religijność, zaangażowanie poddawać uważnie Bożej woli i osądowi pasterzy Kościoła - przypomina ks. Sławomir Kostrzewa w kazaniu wygłoszonym do członków wspólnot "Modlitwy rodziców za dzieci" w Kościanie, 10 grudnia 2019 r. Jeśli...

wides.pl TgZk70FCe68
Dramat współczesnych Jeroboamów ks. Sławomir Kostrzewa
 • 1 tyg temu
 • 27:51

Biblijna historia Jeroboama to ponadczasowa opowieść o zdradzie Boga, bałwochwalstwie, lekceważeniu Bożych przykazań, szukaniu szczęścia za wszelką cenę i o skutkach tych grzechów. Bóg poucza nas, że odstępstwo Jeroboama powtarza się wielokrotnie w życiu wielu ludzi, zafascynowanych wizją łatwego, beztroskiego życia bez wymagań. Tego rodzaju droga fałszywej religijności zawsze prowadzi człowieka do zguby – przypomina ks. Sławomir Kostrzewa w homilii wygłoszonej w kościele pw. Krwi Chrystusa w Wiedniu, 15 lutego 2020 roku. Jeśli chcesz...

wides.pl 8NUZme7ZZuk
Pytania i odpowiedzi ks. Sławomir Kostrzewa
 • 13-7-2020
 • 52:30

Ks. Sławomir Kostrzewa udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników rekolekcji w Wiedniu 15 lutego 2020 r., m.in. czy są sytuacje, że za kogoś nie powinniśmy się modlić, co to znaczy zbliżać się do Jezusa przez Maryję, czy należy przymuszać dziecko dorastające do udziału we Mszy Św, jak postępować w przypadku gdy jesteśmy ofiarami przekleństw, jak radzić sobie z uzależnieniami, jak walczyć z problemem dominacji komórek i internetu w młodym pokoleniu, czy mówienie źle o duchownych jest grzechem i inne. Jeśli chcesz wesprzeć...

wides.pl ncJa_twYSxQ
Każdy wybór człowieka prowadzi do Boga albo do szatana ks Sławomir Kostrzewa
 • 12-7-2020
 • 13:010

W strefie Bożej nie ma miejsca na kompromisy ze złem. Każdy nasz wybór przybliża nas albo do Boga, albo do szatana, a nasze czyny i decyzje na ziemi określają nasz los po śmierci - przypomina ks. Sławomir Kostrzewa. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo działalność ewangelizacyjną ks. Sławomira Kostrzewy prowadzoną na kanale RCTV, możesz dokonać wpłaty na konto: Sławomir Kostrzewa 20 1090 1607 0000 0001 2327 7840 Z dopiskiem: Darowizna na ewangelizację Wesprzyj także krótką modlitwą wszystkich tych, którzy oglądają publikowane na tym kanale filmy.

wides.pl pHfows5KNhI
Kochać jak Jezus Chrystus ks. Sławomir Kostrzewa
 • 12-7-2020
 • 52:58

Kochać tak jak kocha Jezus, uczyć się kochać innych miłością Chrystusa - to jest nasze zadanie jako naśladowców Jezusa Chrystusa, jako chrześcijan. On jakości naszej miłości zależy jakość naszego chrześcijaństwa. Kochać miłością Jezusa to nie tylko wypełniać wolę Bożą, ale także - podjąć najskuteczniejszą metodę ewangelizacji, także na polu małżeńskim i rodzinnym. Jak ma wyglądać taka miłość, po czym poznać, że umiem kochać jak Jezus? - odpowiedzi na te pytania udziela ks. Sławomir Kostrzewa w konferencji wygłoszonej w kościele pw. Krwi...

wides.pl tk1oiSrXksA
Być pokornym na wzór Serca Jezusa ks. Sławomir Kostrzewa
 • 16-6-2020
 • 19:15

Pokora to nie tylko droga najdoskonalszego naśladowania Jezusa Chrystusa, ale także trwania w Bożym błogosławieństwie i łaskach. Co to znaczy być pokornym? Jak rozpoznać pokorę? Jak pracować nad cnotą pokory? – odpowiedzi na te pytania udziela ks. Sławomir Kostrzewa w homilii wygłoszonej 7 czerwca 2020 roku w Poznaniu. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo działalność ewangelizacyjną ks. Sławomira Kostrzewy prowadzoną na kanale RCTV, możesz dokonać wpłaty na konto: Sławomir Kostrzewa 20 1090 1607 0000 0001 2327 7840 Z dopiskiem: Darowizna na...

wides.pl m39OsHHvtlo
Lęk a działanie ks. Sławomir Kostrzewa
 • 12-6-2020
 • 01:16

Liczne niepowodzenia w relacjach mogą mieć źródło w naszym sercu – a konkretnie – w lękach. Lęki odpowiadają za wiele problemów naszego serca. Lęki rodzą się w myślach, a myśli wpływają na nasze serce, zatruwają je i paraliżują. Pod wpływem lęków nasze serce przemienia się w naszego wroga. Zatem - z lękami trzeba walczyć. W jaki sposób? Jakie są najpowszechniejsze lęki w relacjach, jak im przeciwdziałać – na te pytania odpowiadał ks. Sławomir Kostrzewa słuchaczom Akademii Miłości w Lesznie, 9 czerwca 2020 r. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo...

wides.pl KxSNwsjoIS0
Co zrobić, aby dziecko ukochało Mszę Świętą? ks. Sławomir Kostrzewa
 • 11-6-2020
 • 24:03

Msza Święta jest największym darem Boga dla ludzi. Od jakości naszego uczestnictwa we Mszy Świętej zależy jakość naszego chrześcijańskiego życia i zbawienie. Jest zatem koniecznością, aby umieć w odpowiedni sposób przekazać najmłodszemu pokoleniu prawdę o istocie Eucharystii, dlaczego trzeba ją szanować i czcić. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, jak wiele zależy od właściwego uczestnictwa dziecka we Mszy Świętej od najmłodszych lat. Na co warto zwracać uwagę? Jakie zachowania dziecka wolno akceptować, a które szkodzą jego dojrzewaniu i...

wides.pl Ake5l-CEsy8
Pytania o zagrożenia duchowe ks. Sławomir Kostrzewa
 • 7-6-2020
 • 01:11

Ks. Sławomir Kostrzewa odpowiada na pytania o współczesne zagrożenia duchowe uczestnikom rekolekcji dla Polonii w Koblenz, 26 października 2019 roku. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo działalność ewangelizacyjną ks. Sławomira Kostrzewy prowadzoną na kanale RCTV, możesz dokonać wpłaty na konto: Sławomir Kostrzewa 20 1090 1607 0000 0001 2327 7840 Z dopiskiem: Darowizna na ewangelizację Wesprzyj także krótką modlitwą wszystkich tych, którzy oglądają publikowane na tym kanale filmy.

wides.pl 9DzFwQX-UvM
Nie bój się mówić dziecku o niebie i o piekle ks. Sławomir Kostrzewa
 • 29-5-2020
 • 24:53

Jezus wykorzystywał sytuacje dnia codziennego, by objaśniać ludziom sprawy wiary. Tak samo mogą czynić rodzice i wychowawcy. Warto sięgać po najbardziej powszednie, proste obrazy i przykłady, aby przekonać dzieci, że Bóg istnieje, kocha i troszczy się o nas, ale także – stawia bardzo konkretne nakazy i wymagania. Tego pomijać nam nie wolno. Niestety nagminną praktyką staje się unikanie trudnych tematów, co rodzi fatalne skutki w życiu duchowym dzieci i młodzieży. Przekaz wiary to nie tylko mówienie o tym, co łatwe do przyjęcia, ale także o...

wides.pl nwG-kG84Fq4
Jan Paweł II: Promieniowanie ojcostwa ks. Sławomir Kostrzewa
 • 18-5-2020
 • 33:28

Co to znaczy być ojcem? Jak dojrzewać do ojcostwa? Co to znaczy, że Bóg jest Ojcem? Jak budować relacje z Bogiem Ojcem? Odpowiedzi na te pytania kryją się w coraz bardziej aktualnych nauczaniach św. Jana Pawła II. Zapis homilii wygłoszonej przez ks. Sławomira Kostrzewę z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz poświęcenia figury "Promieniowanie ojcostwa" w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Poznaniu, 17 maja 2020 r. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo działalność ewangelizacyjną ks. Sławomira Kostrzewy prowadzoną na kanale RCTV,...

wides.pl HH3xL6jM6Jg
Oddać dziecko Maryi i nauczyć je żyć Jej cnotami ks. Sławomir Kostrzewa
 • 16-5-2020
 • 52:18

Najlepszą i najbardziej dojrzałą decyzją, jaką może człowiek podjąć na ziemi, to oddać siebie i życie swoich bliskich - Bogu. Można to uczynić przez ręce Maryi – czego przykład dał sam Jezus, oddając Jana pod szczególną opiekę Maryi. Jak to zrobić? Jak nauczyć swoje dzieci żyć cnotami Maryi? - odpowiedzi udziela ks. Sławomir Kostrzewa, omawiając książkę pt. "Z Maryją za rękę" Marcina i Joanny Tadaszak. Zamówienia na książkę można składać pod adresem: tadaszak.marcin@gmail.com Jeśli chcesz wesprzeć finansowo działalność ewangelizacyjną ks....

wides.pl aL56HtUfUTU
Bóg uczynił mnie narzędziem Swojego Miłosierdzia ks. Piotr Glas polskie napisy
 • 9-5-2020
 • 37:36

Zapis konferencji wygłoszonej przez ks. Piotra Glasa w Dublinie, 22 lutego 2020 r., podczas konferencji poświęconej Bożemu Miłosierdziu. Wersja w polskimi napisami. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo działalność ewangelizacyjną prowadzoną na kanale RCTV, możesz dokonać wpłaty na konto: Sławomir Kostrzewa 20 1090 1607 0000 0001 2327 7840 Z dopiskiem: Darowizna na ewangelizację Wesprzyj także krótką modlitwą wszystkich tych, którzy oglądają publikowane na tym kanale filmy.

wides.pl pkqvluVpx-U
Wielka Nowenna Pompejańska 13 maja 5 lipca 2020 r. zaproszenie ks. Sławomir Kostrzewa
 • 7-5-2020
 • 04:17

Ks. Sławomir Kostrzewa zaprasza do przyłączenia się do ogólnoświatowej Wielkiej Nowenny Pompejańskiej w intencji: "O nawrócenie grzeszników, z których ja jestem największy". Modlitwa rozpocznie się 13 maja i potrwa do 5 lipca. Inicjatywie błogosławi ks. bp Andrzej Siemieniewski.

wides.pl 3VJlMwgpcpg
Jezus walczy o każdą duszę do końca ks. Sławomir Kostrzewa
 • 20-4-2020
 • 15:09

Jak Bóg może udowodnić swoją miłość do nas? Dlaczego Bogu tak bardzo zależy na naszej wierze? Jaki grzech najwięcej dusz sprowadza na wieczne potępienie? Czy miłosierdzie Boże jest bezwzględne? Odpowiedzi na te pytania udziela ks. Sławomir Kostrzewa w homilii wygłoszonej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 20 kwietnia 2020 roku, w parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo działalność ewangelizacyjną ks. Sławomira Kostrzewy prowadzoną na kanale RCTV, możesz dokonać wpłaty na konto: Sławomir Kostrzewa 20 1090 1607...

wides.pl gaodsbRBL00
Czego Chrystus uczy nas w czasie pandemii? ks. Sławomir Kostrzewa
 • 13-4-2020
 • 26:26

Trwanie w smutku i niepokoju w czasie świąt Zmartwychwstania Pańskiego, byłoby niezrozumieniem istoty tych świąt i świadectwem nieznajomości Jezusa Chrystusa. Jezus przychodzi do nas z nauką, że jest ponad ludzkim lękiem i cierpieniem, ale jest zarazem żywy, obecny i bardzo zaangażowany w nasze życie. W czasie Wielkiego Postu przeprowadził nas przez szczególne rekolekcje - które On głosi przez wydarzenia, które rozgrywają się obecnie na świecie w związku z koronawirusem. Co mówi do nas Jezus w czasie tych niezwykłych rekolekcji? Czego...

wides.pl -C44wI0VKbI
Przyczyny kryzysu wiary starszych dzieci ks. Sławomir Kostrzewa
 • 8-4-2020
 • 24:10

Kryzysy wiary dzieci bywają pochodną kryzysu miłości między rodzicami. Jeśli zabraknie doświadczenia miłości w życiu dziecka, przeniesie ono swój zawód i krzywdę na Boga. Dziecko kochane, chciane, akceptowane o wiele łatwiej przyjmuje wiarę w Boga, który jest miłością. Drugą przyczyną utraty wiary u młodych ludzi są grzechy, szczególnie związane z grzechami nieczystymi. Trzecią – niewłaściwe środowisko. Dlatego ważna jest kontrola najbliższego otoczenia, doboru znajomych i przyjaciół. Kolejną - rozleniwienie dziecka. Wychowywać dziecko,...

wides.pl C18dsjtmW1Q
Gdy owce pożerają swoich pasterzy ks. Sławomir Kostrzewa
 • 6-4-2020
 • 13:23

Ci, którzy dziś nazywają pasterzy Kościoła katolickiego tchórzami, Judaszami i zdrajcami, niewiele różnią się od faryzeuszy, którzy obrzucali Jezusa obelgami, choć uważali się za prawdziwych czcicieli Boga. Potrzeba dziś szczególnej modlitwy za pasterzy i roztropności w ocenianiu ich decyzji, a nam - pokory i ducha posłuszeństwa - przypomina ks. Sławomir Kostrzewa w homilii wygłoszonej w Niedzielę Palmową, 5 kwietnia 2020 roku. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo działalność ewangelizacyjną ks. Sławomira Kostrzewy prowadzoną na kanale RCTV,...

wides.pl qnFziTVZmwA
Jak przygotować dziecko do życia z Bogiem ks. Sławomir Kostrzewa
 • 5-4-2020
 • 56:25

Duchowość rodzica ma wpływ na życie i duchowość dziecka. Szczera i prawdziwa wiara rodzica gwarantuje, że jeśli dziecko kiedykolwiek duchowo pogubi się, dzięki wierze rodzica łatwo przezwycięży kryzys. Nawracanie się rodzica pociągnie za sobą nawrócenie dzieci. Zadaniem rodziców jest tworzyć sprzyjające okoliczności dla wzrostu wiary dzieci, umieć reagować na to, co wiarę może niszczyć. Należy to robić wykorzystując umiejętnie sytuacje dnia codziennego, w czasie rozmowy, przez wartościową lekturę, grę. Warto także reagować na samoistne...