Źródło: https://www.youtube.com/channel/UCtARasmpXUY0Vc87fDrzEyA

Kanał: Blogpressportal

wides.pl IUz_B-0dLzY
Roman Ingarden. W poszukiwaniu straconej rzeczywistości Teologia Polityczna 24.06.2020
 • 3 dni temu
 • 01:08

W dyskusji poświęconej myśli Romana Ingardena i realistycznym nurcie w filozofii współczesnej, udział wzięli: ➤ prof. Andrzej Półtawski (uczeń Romana Ingardena, wybitny polski filozof, etyk i specjalista w zakresie antropologii filozoficznej); ➤ prof. Stanisław Grygiel (uczeń Karola Wojtyły, uznany filozof, filolog i były konsultor Papieskiej Rady ds. Rodziny); ➤ Karol Grabias – prowadzenie (Teologia Polityczna). Zmarły 50 lat temu filozof to postać nietuzinkowa. Student filozofii na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie pod kierunkiem...

wides.pl 3pkofqlrAAc
NA ŻYWO: Nowelizacja ustawy o IPN w kontekście międzynarodowym Fundacja im. Janusza Kurtyki
 • 3 dni temu
 • 01:34

Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia debaty online pt. "Nowelizacja ustawy o IPN w kontekście międzynarodowym", która jest trzecią dyskusją z cyklu "Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0". Zaproszeni Goście podejmą dyskusję w szczególności na temat: - aktualnej konstrukcji prawnej ustawy i jej skutków w kontekście rozliczania zbrodni komunistycznych; - krajowego i międzynarodowego odbioru polskich prac nad nowelizacją ustawy, potencjalnych reakcji partnerów zagranicznych; -...

wides.pl -lizryDNMW4
Premiera: „Listy o wolności i posłuszeństwie" Teologia Polityczna 9.06.2020
 • 4 dni temu
 • 01:39

„Listy o wolności i posłuszeństwie", będąc jednocześnie zaskakująco intymnym świadectwem duchowych zmagań jak i intelektualnym wyrazem zatroskania o wartości chrześcijańskie tonące w pluralizmie nowoczesnych propozycji ideowych, są dla Czytelnika prawdziwą szkołą dialogu międzyreligijnego, ale także po prostu międzyludzkiego. Czytając „Listy o wolności i posłuszeństwie" stajemy się świadkami niezwykłej duchowej drogi, a raczej pielgrzymki katolika i protestanta, podróży w trakcie której rozprawiają się z zagadnieniami fundamentalnymi dla...

wides.pl VUOfRkhLgIg
Marek Nowakowski. Literackie peryferia totalitaryzmu Teologia Polityczna 5.06.2020
 • 4 dni temu
 • 01:30

Mówiono o nim „Książę peryferii”, ponieważ jak nikt czuł atmosferę półświatka, ale i upominał się o zapomnianych, odepchniętych, niemieszczących się w głównych przekazach – ludzi marginesu. Marek Nowakowski z tego marginesu przesuwał ich do rdzenia swoich historii. Jednak był księciem peryferii, ponieważ i jego tam spychano, ponieważ uwierał swoją niedającą się skroić do warunków chwili oryginalną twórczością. To nie przypadek, że Nowakowski-pisarz powstał w świecie, który umożliwił na chwilę chociaż odklejenie się od totalitarnego...

wides.pl _q09LZLwF-M
Premiera: „Listy o wolności i posłuszeństwie" Teologia Polityczna 9.06.2020
 • 1 tyg temu
 • 01:39

Wersja NA ŻYWO: https://youtu.be/7Dsaz7WYn-4 Premiera: „Listy o wolności i posłuszeństwie" Krzysztofa Dorosza i Bartosza Jastrzębskiego . „Listy o wolności i posłuszeństwie", będąc jednocześnie zaskakująco intymnym świadectwem duchowych zmagań jak i intelektualnym wyrazem zatroskania o wartości chrześcijańskie tonące w pluralizmie nowoczesnych propozycji ideowych, są dla Czytelnika prawdziwą szkołą dialogu międzyreligijnego, ale także po prostu międzyludzkiego. Czytając „Listy o wolności i posłuszeństwie" stajemy się świadkami niezwykłej...

wides.pl ElSD1vOnKKA
NA ŻYWO: rozmowa wokół filmu Dziecko wojny Andrieja Tarkowskiego Instytut Pileckiego
 • 1 tyg temu
 • 01:38

Obrazy Historii online! Zapraszamy do rozmowy W kolejnej rozmowie z cyklu #ObrazyHistorii porozmawiamy na temat obrazu wojny w filmie sowieckim. Pretekstem historycznym do dyskusji jest data 22 czerwca 1941 r., czyli rocznica ataku hitlerowskich Niemiec na ZSRR. Gośćmi dr Mateusza Wernera, filozofa kultury i filmoznawcy z Instytutu Pileckiego będą: prof. Joanna Wojnicka (filmoznawczyni) oraz prof. Wojciech Materski (sowietolog). Punktem wyjściem do dyskusji będzie film Andreja Tarkowskiego "Dziecko wojny" (Ivanovo detstvo", 1962). Film...

wides.pl dCBIu82S_EE
NA ŻYWO: Prof. Andrzej Nowak w Klubie Ronina: Klęska Imperium Zła. Rok 1920
 • 1 tyg temu
 • 01:47

Prof. Andrzej Nowak w Klubie Ronina: Klęska Imperium Zła. Na początku spotkania z prof. Andrzejem Nowakiem dr Justyna Chłap-Nowak zaprezentuje książkę "Nie zginęła. Antologia współczesnej polskiej poezji patriotycznej od roku 1918 po wiek XXI".

wides.pl 7Dsaz7WYn-4
NA ŻYWO: Premiera Listy o wolności i posłuszeństwie Teologia Polityczna
 • 3 tyg temu
 • 01:39

Premiera online: „Listy o wolności i posłuszeństwie" Krzysztofa Dorosza i Bartosza Jastrzębskiego . „Listy o wolności i posłuszeństwie", będąc jednocześnie zaskakująco intymnym świadectwem duchowych zmagań jak i intelektualnym wyrazem zatroskania o wartości chrześcijańskie tonące w pluralizmie nowoczesnych propozycji ideowych, są dla Czytelnika prawdziwą szkołą dialogu międzyreligijnego, ale także po prostu międzyludzkiego. Czytając „Listy o wolności i posłuszeństwie" stajemy się świadkami niezwykłej duchowej drogi, a raczej pielgrzymki...

wides.pl 0xdaFHmlxZQ
NA ŻYWO: Marek Nowakowski. Literackie peryferia totalitaryzmu Teologia Polityczna
 • 4 tyg temu
 • 01:30

Mówiono o nim „Książę peryferii”, ponieważ jak nikt czuł atmosferę półświatka, ale i upominał się o zapomnianych, odepchniętych, niemieszczących się w głównych przekazach – ludzi marginesu. Marek Nowakowski z tego marginesu przesuwał ich do rdzenia swoich historii. Jednak był księciem peryferii, ponieważ i jego tam spychano, ponieważ uwierał swoją niedającą się skroić do warunków chwili oryginalną twórczością. To nie przypadek, że Nowakowski-pisarz powstał w świecie, który umożliwił na chwilę chociaż odklejenie się od totalitarnego...

wides.pl I8eaA8bHlXw
Adam Bujak o nowej książce "Totus Tuus" wydanej na 100 lecie urodzin św. Jana Pawła II
 • 22-5-2020
 • 10:49

Adam Bujak: Moje podróże z św. Janem Pawłem II. Sanktuaria maryjne. Totus Tuus. Ogłoszony przez polski parlament Rok św. Jana Pawła II w stulecie jego urodzin (1920–2020) każe zastanowić się nad dziełem naszego wielkiego rodaka. Ks. Karol Wojtyła na drogę swego dorosłego życia wybrał dewizę Totus Tuus, czyli po polsku Cały Twój – zawołanie odnosi się do Maryi, Matki Jezusa. To Jej tak młody kapłan, jak i sędziwy Papież zawierzył siebie samego, Ojczyznę oraz cały świat. Podkreślał zawsze, że nabożeństwo do Matki Bożej jest nie tylko wyrazem...

wides.pl 8I8ok9RfoOk
NA ŻYWO: Rozmowa wokół filmu Upadek Oliviera Hirschbiegela Instytut Pileckiego
 • 22-5-2020
 • 01:23

W kolejnej rozmowie z cyklu #ObrazyHistorii porozmawiamy o obrazie końca II wojny światowej w kinie niemieckim. Impulsem do dyskusji jest niedawno obchodzona 75. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie, przypadająca 8 maja. Gośćmi dr Mateusza Wernera, filozofa kultury i filmoznawcy z Instytutu Pileckiego będą: prof. Marek Kornat (historyk Niemiec, badacz stosunków polsko-niemieckich), prof. Zbigniew Wawer (historyk wojskowości) oraz prof. Piotr Kletowski (filmoznawca). Punktem wyjściem do dyskusji będzie film „Upadek” (Der...