Kanał: PrzygodowaTV

wides.pl na8dzX7sEic
Śladem Celtów
 • 5-12-2021
 • 12:48

INSTAGRAM /PRZYGODOWATV FACEBOOK /PRZYGODOWATV Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: Bartnik A., „Celtyckie pochówki dzików: z badań nad sepulkralnymi zwyczajami plemion celtyckich" Wieki Stare i Nowe", T. 1 s. 10-23, 2009 Bochnak T., Dzięgielewski K., „Od Wyciąża do Podłęża, czyli stan badań nad osadnictwem celtyckim w rejonie podkrakowskim w siedemdziesięciolecie archeologii nowochuckiej ” Materiały archeologiczne Nowej Huty, T. XXVI, 2020 Bohr M., „Materiały do badań nad kulturą...

wides.pl 768GAf-kFqs
Ruiny które zapadają się pod ziemię
 • 15-12-2020
 • 10:53

Film nie ma charakteru instruktarzu. Eksploracja opuszczonych budynków jest zajęciem niebezpiecznym, wszelkie próby naśladowania na własne ryzyko. INSTAGRAM /PRZYGODOWATV FACEBOOK /PRZYGODOWATV Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., "Leksykon zamków w Polsce" Warszawa 2001 Klimek B., Turowski Ł., "Zamek w Ćmielowie- historia, dokumentacja i ocena stanu" Lewicka M., "Problemy ochrony konserwatorskiej zespołu wieloelementowego zamku w Ćmielowie"...

wides.pl 896aMYRICi0
Kopalnia na wzgórzu
 • 28-3-2020
 • 05:39

Film nie ma charakteru instruktażu. Eksploracja sztolni jest zajęciem niebezpiecznym, wszelkie próby naśladowania na własne ryzyko. Facebook.com/PrzygodowaTV Instagram.com/przygodowatv/ Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: Preidl W. i Wójak A. "Kopalnia w Posądzy- ważny epizod górnictwa siarkowego w Polsce" [w] Dzieje górnictwa- element europejskiego dziedzictwa kultury. Wrocław 2008 Osmólski T. "Siarka w zapadlisku przedkarpackim w latach 1415-1921" Kwartalnik geologiczny t.13, nr 1,...

wides.pl N0Te1fsusPo
Zagadka ukryta w kamieniu
 • 28-2-2020
 • 13:010

Facebook.com/PrzygodowaTV Instagram.com/przygodowatv/ Najważniejsze materiały z których korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: Chorąży B. "Z przeszłości człowieka w Dolinie Wapienicy" Dzikie Życie 11/42 1997r. Duma P. " Tajne świadki graniczne w Europie Środkowej od XVI do XIX w. — problem słabo zbadany" Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63, Nr 1, 2015 r. Foltyn E. M., i E. Foltyn „Badania na górze Stołów w Beskidzie Śląskim” w „Acta Archeologica Carpathica”, [w] Acta Archaeologica Carpathica, 33, 1995/96 Klimek R....

wides.pl y8XJ4BUeljU
Kurhany, obrzędy i odcisk sznura
 • 7-6-2018
 • 12:010

Książka która zainspirowała mnie do nakręcenia odcinka na ten temat: http://bit.ly/mojaeuropejskarodzina http://bit.ly/czytaj-mojaeuropejska Ujęcia z drona: www.facebook.com/okiemdrona Facebook.com/PrzygodowaTV Instagram.com/przygodowatv/ Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: Burchard Barbara, "Badania grobowców typu megalitycznego w Zagaju Stradowskim w Południowej Polsce" Sprawozdania Archeologiczne t. 50, 1998 Czebreszuk J. i Szyt M. " Kurhan, rów i palisada w tradycji kultury ceramiki...

wides.pl lkvEHdwBtpE
Ruiny na wyspie
 • 13-3-2018
 • 04:10

Facebook.com/PrzygodowaTV Instagram.com/przygodowatv/ Muzyka, której użyłam w tym odcinku pochodzi ze strony: www.epidemicsound.com Do zobaczenia w kolejnym odcinku :)

wides.pl pCk9MqC5EDI
Ślady tragedii z przeszłości
 • 26-2-2018
 • 10:08

Facebook.com/PrzygodowaTV Instagram.com/przygodowatv/ Muzyka, której użyłam w tym odcinku pochodzi ze strony: www.epidemicsound.com Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: Gąsowski T., Ronikier J., Zblewski Z., "Bitwy Polskie, Leksykon", Kraków 1999 Besala J., "Grabież skarbów Polski", Warszawa 2015 Wimmer J., "Wojna Polsko-Szwedzka 1655-1660", Warszawa 1973 Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., "Leksykon zamków w Polsce", Warszawa 2001 Gruszecki A. "Bastionowe zamki w Małopolsce",...

wides.pl qV_kMuZA8WY
Tajemnicze groby sprzed wieków
 • 5-9-2017
 • 13:39

Facebook.com/PrzygodowaTV Instagram.com/przygodowatv/ Muzyka, której użyłam w tym odcinku pochodzi ze strony: www.epidemicsound.com Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: Duczko W. "Ruś Wikingów", Warszawa 2006 Dzik M. "Uwagi o funkcji i symbolice konstrukcji wczesnośredniowiecznych grobów w obudowach kamiennych" Acta Archaeologica Lodziensia nr 60 Grzegorczyk A. "Obecność Warego-Ruska na Mazowszu w świetle źródeł archeologicznych" Kordala T. "Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe...

wides.pl YWx-kKwfxvs
Rozbójniczym tropem
 • 5-9-2017
 • 16:37

Facebook.com/PrzygodowaTV Instagram.com/przygodowatv/ Muzyka, której użyłam w tym odcinku pochodzi ze strony: www.epidemicsound.com Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: Chorąży B. i Chorąży B. "Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku 4 w Malcu, województwo bielskie" [w] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku, Katowice 2000 Cetwiński M., "Rozbój rycerski na pograniczu łużycko-ślaskim w XIV i XV wieku" [w] Śląski Tygiel, Częstochowa 2001...

wides.pl YT3xXTXO6Uw
Zabytki sprzed kilkuset tysięcy lat
 • 5-9-2017
 • 10:54

https://www.instagram.com/przygodowatv/ https://pl-pl.facebook.com/PrzygodowaTV Muzyka której użyłam w tym odcinku pochodzi ze strony: www.epidemicsound.com Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: Burdukiewicz Jan "Paleolityczna skarbnica z Trzebnicy" [w] Archeologia Żywa 36 (2) 2006 Burdukiewicz Jan "Technokompleks mikrolityczny w paleolicie dolnym środkowej Europy", Wrocław 2003 Burdukiewicz Jan "Lower Palaeolithic sites with small artefacts in Poland" [w] "Lower palaeolithic small tools...

wides.pl HafnI3F0ua4
Śladem Drogi Sudeckiej
 • 5-9-2017
 • 17:32

https://www.instagram.com/przygodowatv/ https://pl-pl.facebook.com/PrzygodowaTV Muzyka której użyłam w tym odcinku pochodzi ze strony: www.epidemicsound.com Intro „Tabuk” Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: Battek M., Jurga R., Kędryna A., "Hitlerowskie fortyfikacje Drogi Sudeckiej w Górach Bystrzyckich" [w] Karkonosz z. 5, 1991 Franczukowski Z. ''Wokół genezy Drogi Sudeckiej" [w] Śląski Labirynt...

wides.pl P4XcVP3oHKA
Kraina zapomnianych kopalni
 • 5-9-2017
 • 17:30

https://www.instagram.com/przygodowatv/ https://pl-pl.facebook.com/PrzygodowaTV W tym odcinku poszukam śladów dawnego górnictwa w rejonie Olkusza. W jakie miejsca uda mi się dotrzeć? Co wspólnego z dawnym górnictwem ma Pustynia Błędowska oraz wysiedlona wieś nieopodal Bukowna? To i wiele więcej w dzisiejszym odcinku. :) Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: Łabęcki H., „Górnictwo w Polsce: opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego, pod względem technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym”,...

wides.pl PIz0ZTaKipk
W poszukiwaniu świętych miejsc Słowian
 • 5-9-2017
 • 14:30

https://www.instagram.com/przygodowatv/ https://pl-pl.facebook.com/PrzygodowaTV W tym odcinku ruszam na poszukiwanie świętych miejsc Słowian. Identyfikowanie tego typu miejsc nie jest zadaniem łatwym.Zwykle wiążę się to z wieloma wątpliwościami i domysłami. Są jednak w Polsce takie miejsca co do których na podstawie wielu przesłanek można przypuszczać, że były dla Słowian święte. Zapraszam na wycieczkę śladem niektórych z nich. Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: Baruch M., „Boże Stopki”,...

wides.pl 8pN9sxFS3QQ
Zapomniane ruiny i dokumenty na wagę złota
 • 5-9-2017
 • 12:36

Znajdziesz mnie także na Facebooku: www.facebook.com/PrzygodowaTV oraz Instagramie: https://instagram.com/przygodowatv/ Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego filmu: Fogel J., „Hrabianki Szembekówny-pionierki archeologii wielkopolskiej z przełomu XIX i XX wieku” Folia Praehistorica Posnaniensia T. XII- 2004 Instytut Prahistorii UAM Poznań Gajl T., „Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku” Gdańsk 2007 Karolczak K., „Szembekowie. Gałąź podolska” [w] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis....

wides.pl zZAPK7j7Dyo
W cieniu dawnych bogów
 • 5-9-2017
 • 12:30

Znajdziesz mnie też na Facebooku: www.facebook.com/PrzygodowaTV Najważniejsza literatura z której korzystałam podczas przygotowywania tego filmu: Burghart G.H „Podróż na Górę Ślężę”, Wrocław 2012 Cehak-Hołubowiczowa H. „Kamienne kręgi kultowe na Raduni i Ślęży”, Archeologia Polski, III, z. 1, 51-100 Domański G. „Badania sondażowo-poszukiwawcze w masywie ślężańskim (Ślęża, Radunia) w 2004 roku”, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 47, 2005, 55-66. Domański G. „Ślęża w pradziejach i średniowieczu”, Wrocław 2002 Domański G. „Badania...

wides.pl -55GwMc89As
Archeologiczne pytania i odpowiedzi #3
 • 5-9-2017
 • 06:48

Znajdziesz mnie też na Facebooku: www.facebook.com/PrzygodowaTV Muzyka: Intro: "Tabuk" Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ ** "Jalandhar" Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Sprawdź również poprzednie odcinki z tej serii: [Archeologiczne pytania i odpowiedzi #1] https://www.youtube.com/watch?v=GAefqIXVbgk&list=PLaMC3a0MRcAo3A8M4n5Mt4h0wfYW7NrIU&index=1...

wides.pl eL2h8Tilst8
Krwawa hrabina, podstępny spisek i podziemia pełne historii
 • 5-9-2017
 • 11:26

Čachtice to niewielka miejscowość na Słowacji, w której na każdym kroku można natknąć się na wspomnienia o krwawej legendzie związanej z siostrzenicą króla Stefana Batorego. Tylko ile w tych legendach jest prawdy? Chcę to sprawdzić, dlatego tym razem ruszam do Čachtic śladem Elżbiety Batory. FACEBOOK: www.facebook.com/PrzygodowaTV Bibliografia: Dvorak P. „Krvava grofka: Alzbeta Batoryova, fakty a vymysly”, Bratysława 1999 Horn I. „Andrzej Batory”, Warszawa 2010 Szabelski A. „Postać Elżbiety Batory w historiografii” [w: ] Studia Europaea...

wides.pl E4ahPzKva9g
Przygodowa za kulisami #1
 • 5-9-2017
 • 05:44

FACEBOOK: https://pl-pl.facebook.com/PrzygodowaTV Orange Video Fest: Bilety możecie kupić tutaj: http://orangevideofest.evenea.pl/ Tutaj dowiecie się więcej o całym wydarzeniu: http://orangevideofest.pl/ https://www.facebook.com/orangevideofest?fref=ts Muzyka Intro i outro "Tabuk" Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

wides.pl ofd8ZUesNok
Dawno zapomniane?
 • 5-9-2017
 • 10:21

FACEBOOK: https://pl-pl.facebook.com/PrzygodowaTV Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź najważniejszą literaturę z której korzystałam przygotowując ten odcinek: Bieniarzówna J., Małecki J., „Dzieje Krakowa: Kraków w wiekach XVI-XVIII”, tom 2, Kraków 1994 Chochorowski J., „Społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza” [w:] Wielka historia świata. Stary i Nowy Świat: od „rewolucji” neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego” Kaczanowski P., Kozłowski J.K., „Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.)”, tom. 1, Kraków 1998...

wides.pl t6Qap8v7smU
Historia w ruinach zaklęta
 • 5-9-2017
 • 12:43

FACEBOOK: https://pl-pl.facebook.com/PrzygodowaTV *** Sprawdź najważniejszą literaturę z której korzystałam podczas przygotowywania tego odcinka: W. Balicki „Miasto Tarnów pod względem historycznym, statystycznym,topograficznym i naukowym”, Tarnów 1831 F. Herzig, J. Leniek, F. Leśniak „Dzieje miasta Tarnowa”, Tarnów 1911 L. Kajzer, S. Kołodziejski, J. Salm „Leksykon zamków w Polsce” 2010 A. Niedojadło (red. nacz.) „Encyklopedia Tarnowa”, Tarnów 2010 M. Szope „Grodziska i zamczyska województwa tarnowskiego”, Tarnów 1981 Inne źródła:...