Źródło: https://www.youtube.com/channel/UCEXfuDnLIpZCXJnyGdSuNcA

Kanał: Marek Duda

wides.pl Awu0ZFqRntE
Dzielenie wielomianów Od Podstaw 10 | MatFiz24.pl
 • 21-1-2021
 • 05:07

Dzielenie wielomianów więcej zadań: https://matfiz24.pl/wielomiany/dzielenie-wielomianow Dzielenie wielomianów - 3 Poziomy Trudności: https://youtu.be/xc1B34W7HoU Dzielenie wielomianów playlista Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLkT96iOzzdIzYJmu8FwlNgPj5g_U3cGGH

wides.pl eBvK9NeZH1A
Dzielenie wielomianów Od Podstaw 9 | MatFiz24.pl
 • 21-1-2021
 • 04:40

Dzielenie wielomianów więcej zadań: https://matfiz24.pl/wielomiany/dzielenie-wielomianow Dzielenie wielomianów - 3 Poziomy Trudności: https://youtu.be/xc1B34W7HoU Dzielenie wielomianów playlista Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLkT96iOzzdIzYJmu8FwlNgPj5g_U3cGGH

wides.pl BgIWKGuWz78
Dzielenie wielomianów Od Podstaw 8 | MatFiz24.pl
 • 21-1-2021
 • 07:16

Dzielenie wielomianów więcej zadań: https://matfiz24.pl/wielomiany/dzielenie-wielomianow Dzielenie wielomianów - 3 Poziomy Trudności: https://youtu.be/xc1B34W7HoU Dzielenie wielomianów playlista Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLkT96iOzzdIzYJmu8FwlNgPj5g_U3cGGH

wides.pl zLl_UvSXgfs
Dzielenie wielomianów Od Podstaw 7 | MatFiz24.pl
 • 21-1-2021
 • 04:33

Dzielenie wielomianów więcej zadań: https://matfiz24.pl/wielomiany/dzielenie-wielomianow Dzielenie wielomianów - 3 Poziomy Trudności: https://youtu.be/xc1B34W7HoU Dzielenie wielomianów playlista Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLkT96iOzzdIzYJmu8FwlNgPj5g_U3cGGH Zadanie: Wykonaj dzielenie wielomianu przez dwumian i sprawdź otrzymany wynik. Podaj resztę z dzielenia wielomianu przez dwumian.

wides.pl oTkpzZsj8aY
Dzielenie wielomianów Od Podstaw 6 | MatFiz24.pl
 • 21-1-2021
 • 04:21

Dzielenie wielomianów więcej zadań: https://matfiz24.pl/wielomiany/dzielenie-wielomianow Dzielenie wielomianów - 3 Poziomy Trudności: https://youtu.be/xc1B34W7HoU Dzielenie wielomianów playlista Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLkT96iOzzdIzYJmu8FwlNgPj5g_U3cGGH

wides.pl _hKbFPhwk14
Dzielenie wielomianów Od Podstaw 5 | MatFiz24.pl
 • 21-1-2021
 • 02:52

Dzielenie wielomianów więcej zadań: https://matfiz24.pl/wielomiany/dzielenie-wielomianow Dzielenie wielomianów - 3 Poziomy Trudności: https://youtu.be/xc1B34W7HoU Dzielenie wielomianów playlista Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLkT96iOzzdIzYJmu8FwlNgPj5g_U3cGGH

wides.pl 4ZLNu5yvpSs
Dzielenie wielomianu przez dwumian Od Podstaw 4 | MatFiz24.pl
 • 20-1-2021
 • 04:45

Dzielenie wielomianów więcej zadań: https://matfiz24.pl/wielomiany/dzielenie-wielomianow Dzielenie wielomianów - 3 Poziomy Trudności: https://youtu.be/xc1B34W7HoU Dzielenie wielomianów playlista Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLkT96iOzzdIzYJmu8FwlNgPj5g_U3cGGH

wides.pl CXqQHLmAb8M
Dzielenie wielomianów Od Podstaw 3 | MatFiz24.pl
 • 20-1-2021
 • 02:53

Dzielenie wielomianów więcej zadań: https://matfiz24.pl/wielomiany/dzielenie-wielomianow Dzielenie wielomianów - 3 Poziomy Trudności: https://youtu.be/xc1B34W7HoU Dzielenie wielomianów playlista Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLkT96iOzzdIzYJmu8FwlNgPj5g_U3cGGH Dzielenie wielomianu przez dwumian.

wides.pl ODfrufhTRs8
Dzielenie wielomianów Od Podstaw 2 | MatFiz24.pl
 • 20-1-2021
 • 02:51

Dzielenie wielomianów więcej zadań: https://matfiz24.pl/wielomiany/dzielenie-wielomianow Dzielenie wielomianów - 3 Poziomy Trudności: https://youtu.be/xc1B34W7HoU Dzielenie wielomianów playlista Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLkT96iOzzdIzYJmu8FwlNgPj5g_U3cGGH Pamiętaj, że aby nauczyć się dzielenia wielomianów nie wystarczy obejrzeć kilka filmów. Należy zrobić kilka przykładów własnymi rękoma.

wides.pl DBBZB97CcTs
Dzielenie wielomianów Od Podstaw 1 | MatFiz24.pl
 • 19-1-2021
 • 04:11

Dzielenie wielomianów - Zadanie 1 więcej info: https://matfiz24.pl/wielomiany/dzielenie-wielomianow Dzielenie wielomianów - 3 Poziomy Trudności: https://youtu.be/xc1B34W7HoU

wides.pl xc1B34W7HoU
Dzielenie wielomianów 3 poziomy trudności | MatFiz24.pl
 • 18-1-2021
 • 43:21

Więcej dzielenia wielomianów: https://matfiz24.pl/wielomiany/dzielenie-wielomianow POZIOM 1 dzielenia wielomianów. 0:26 - 1 zadanie 4:33 - 2 zadanie 7:19 - 3 zadanie 10:11 - 4 zadanie POZIOM 2 dzielenia wielomianów. 14:52 - 5 zadanie 17:38 - 6 zadanie 21:55 - 7 zadanie 26:27 - 8 zadanie POZIOM 3 dzielenia wielomianów. 33:38 - 9 zadanie 38:40 - 10 zadanie Film rozpoczyna się od prostych wręcz elementarnych przykładów z dzielenia wielomianów, poprzez zadania średnie, a kończy się dzieleniem wielomianów o podwyższonej trudności.

wides.pl szo7oZX1FbQ
Zadanie 13. Monotoniczność funkcji. Matura próbna z OPERONEM z matematyki 2020.
 • 14-9-2020
 • 01:49

Więcej testów na https://matfiz24.pl/matura Zadanie 13. Funkcja, której wykres przedstawiono na rysunku jest rosnąca: a) tylko w przedziale (−∞, 0) b) tylko w przedziale (0, +∞) c) w R−{0} d) w każdym z przedziałów (−∞, 0 ) i (0,+∞) W zadaniu ćwiczymy kiedy funkcja jest monotoniczna i w jakich przedziałach. Zadanie pochodzi ze strony wydawnictwa OPERON: https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy

wides.pl qgroBg9jih4
Zadanie 4. Cenę obniżono dwukrotnie o pewien procent. Matura próbna z OPERONEM z matematyki 2020
 • 14-9-2020
 • 04:16

Więcej testów na https://matfiz24.pl/matura Zadanie 4. Cenę pewnego towaru obniżono dwukrotnie: najpierw o 20%, a następnie o 10%. Końcowa cena tego towaru jest niższa od ceny początkowej o: A. 30% B. 72% C. 28% D. 15% Procenty są potrzebne w życiu codziennym więc nie mogło ich zabraknąć na maturze 2020 z matematyki z wydawnictwem OPERON. Zadanie ćwiczy umiejętność wyliczania procenty na podstawie dwukrotnej obniżki o określony procent. Zadanie pochodzi ze strony wydawnictwa OPERON:...

wides.pl T396txUnpvM
Zadanie 12. Sinus kąta w trójkącie.
 • 14-9-2020
 • 02:48

Więcej testów na https://matfiz24.pl/matura Zdanie 12. W trójkącie przedstawionym na rysunku sinus kąta ostrego jest równy: Zadanie pochodzi ze strony wydawnictwa OPERON: https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy

wides.pl xg6L6C6V46Y
Zadanie 2. Nierówność z wartością bezwzględną. Matura próbna z OPERONEM z matematyki 2020.
 • 14-9-2020
 • 01:28

Więcej testów na https://matfiz24.pl/matura Zadanie 2. Zbiorem rozwiązań nierówności |x|≤4 jest przedział ...... Zadanie powtarza jak rozwiązać nierówność z modułem, z wartością bezwzględną. Zadanie pochodzi ze strony wydawnictwa OPERON: https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy

wides.pl yo_6RqA-SnA
Zadanie 5. Zamiana ułamka okresowego na ułamek zwykły. Matura próbna z OPERONEM z matematyki 2020
 • 14-9-2020
 • 07:33

Więcej testów na https://matfiz24.pl/matura Zadanie 5. Suma liczb 0,3(7) i 0,(7 ) zapisana w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego to:..... W zadaniu ćwiczymy jak zamienić ułamek okresowy na ułamek zwykły oraz jak obliczyć sumę ułamków okresowych. Zadanie pochodzi ze strony wydawnictwa OPERON: https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy

wides.pl pBm6la-6Jqw
Zadanie 14. Suma ciągu arytmetycznego. Matura próbna z OPERONEM z matematyki 2020
 • 14-9-2020
 • 03:17

Więcej testów na https://matfiz24.pl/matura Zadanie 14. Szósty wyraz ciągu arytmetycznego (an) jest równy zero. Suma jedenastu wyrazów tego ciągu ma wartość: A. 0 B. 5 C. 11 D. -11 W zadaniu ćwiczymy obliczanie wyrazu ciągu arytmetycznego przy pomocy średniej arytmetycznej. Zadanie pochodzi ze strony wydawnictwa OPERON: https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy

wides.pl V2SO4zRxWqQ
Zadanie 9. Kąty i dwusieczna w trójkącie równoramiennym. Matura próbna z OPERONEM z matematyki 2020
 • 14-9-2020
 • 01:52

Więcej testów na https://matfiz24.pl/matura Zadanie 9. W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AC| = |BC| poprowadzono dwusieczne kątów ABC i ACB. Dwusieczne te przecięły się w punkcie O (patrz rysunek). Jeśli kąt BAC ma 70° , to miara kąta jest równa: A. 140° B. 110° C. 55° D. 125° Zadanie pochodzi ze strony wydawnictwa OPERON: https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy

wides.pl EQXvDRsjGSI
Zadanie 11. Równanie kwadratowe. Matura próbna z OPERONEM z matematyki 2020
 • 14-9-2020
 • 04:11

Więcej testów na https://matfiz24.pl/matura Zadanie 11. Rozwiązaniem równania kwadratowego są liczby ........ Zadanie pochodzi ze strony wydawnictwa OPERON: https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy

wides.pl VNqWtBIhjD0
Zadanie 10. Średnia arytmetyczna podstaw trapezu. Matura próbna z OPERONEM z matematyki 2020
 • 14-9-2020
 • 01:40

Więcej testów na https://matfiz24.pl/matura Zadanie 10. Pole trapezu, jest równe 20cm2 , a odcinek łączący środki ramion trapezu ma długość 4 cm. Wysokości tego trapezu jest równa: A. 5 cm B. 10 cm C. 2,5 cm D. 7,5 cm Ćwiczymy i powtarzamy dość zapominaną własność, że średnia arytmetyczna podstaw trapezu to długość odcinka łączącego środki ramion trapezu. Zadanie pochodzi ze strony wydawnictwa OPERON: https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy