Źródło: https://www.youtube.com/channel/UCEXfuDnLIpZCXJnyGdSuNcA

Kanał: Marek Duda

wides.pl IOE1fzaaMQI
Zadanie 7.4. Krawędzie i wierzchołki. Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty 2020 CKE
 • 1 tyg temu
 • 02:28

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie: Dany jest ostrosłup pięciokątny i graniastosłup dziesięciokątny. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Liczba krawędzi tego ostrosłupa jest A/B razy mniejsza od liczby krawędzi tego graniastosłupa. A. 2 B. 3 Liczba wierzchołków tego ostrosłupa jest o C/D mniejsza od liczby wierzchołków tego graniastosłupa. C. 14 D. 15 Zadanie z cyklu...

wides.pl MH4JKO6Vgsc
Zadanie 21. Prostopadłościan. Próbny egzamin ósmoklasisty Matematyka 2020 CKE
 • 1 tyg temu
 • 03:29

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie: Pudełko w kształcie prostopadłościanu o wymiarach przedstawionych na rysunku zawiera 32 czekoladki. Każda czekoladka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 2 cm, 2 cm i 1,5 cm. Ile procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek? Zapisz obliczenia. Zadanie z próbnego egzaminu z matematyki CKE 2020. - Egzaminy próbne ósmoklasisty, - Testy online ósmoklasisty z matematyki, - Egzamin ósmoklasisty matematyka Zobacz więcej...

wides.pl 0zu7_G5mvTM
Zadanie 8.8. Ile co najmniej kul musi wylosować? Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty 2020 CKE
 • 1 tyg temu
 • 02:010

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie. W pudelku jest 10 kul, w tym 4 czarne i 6 białych. Franek z zamkniętymi oczami losuje z pudełka kolejno po jednej kuli i odkłada je na bok. Ile co najmniej kul musi wylosować, aby mieć pewność, że wśród wylosowanych kul będą dwie kule czarne? Odpowiedź uzasadnij. Zadanie przed egzaminem ósmoklasisty matematyka + prawdopodobieństwo w szkole podstawowej.

wides.pl 7V0dd49Qffw
Zadanie 8.7. Ile możliwości i średnia. Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty 16.03.2020 CKE
 • 1 tyg temu
 • 02:56

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie: W szkole Artura odbyły się trzy etapy rozgrywek w warcaby. Na każdym etapie za każdą grę można było uzyskać 0 punktów albo 1 punkt. W trzecim etapie rozgrywek drużyna Artura pięciokrotnie wygrała i zdobyła w sumie 5 punktów. Średnia liczba punktów zdobytych przez tę drużynę we wszystkich trzech etapach jest równa 4,0. Ile punktów mogła uzyskać drużyna Artura w pierwszym, a ile – w drugim etapie rozgrywek? Podaj wszystkie możliwości. Zapisz...

wides.pl q9V4Y36cRbo
Zadanie 8.6. Prawdopodobieństwo w szkole podstawowej. Powtórka przed egzaminem 8 kl. 2020 CKE
 • 1 tyg temu
 • 02:02

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie. W pudełku jest 18 kul ponumerowanych od 1 do 18, przy czym kule z numerami od 1 do 9 są pomalowane na czerwono, a pozostałe na zielono. Z tego pudełka wyciągamy losowo jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie to kula zielona z numerem nieparzystym? Zapisz obliczenia. Zadanie z prawdopodobieństwa w szkole podstawowej przed egzaminem ósmoklasisty matematyka.

wides.pl nb71V1Rhuh0
Zadanie 8.5. Średnia arytmetyczna. Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty 16.03.2020 CKE
 • 1 tyg temu
 • 02:44

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie. Janek przez siedem kolejnych dni tygodnia o godzinie 18.00 mierzył temperaturę powietrza. Średnia arytmetyczna odczytanych przez niego temperatur z tych siedmiu dni wynosiła 2°C. Na poniższym diagramie zaznaczono sześć spośród siedmiu odczytanych przez Janka temperatur. Każda temperatura wyrażona jest liczbą całkowitą. [Wykres] Jaką temperaturę Janek odczytał w niedzielę? Zapisz obliczenia. Zadanie wykorzystujące średnią arytmetyczną.

wides.pl dIAebAc1OjY
Zadanie 8.2. Zdarzenie pewne. Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty 16.03.2020 CKE
 • 1 tyg temu
 • 02:45

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie. Rzucamy standardową sześcienną kostką do gry. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba jeden jest wartością prawdopodobieństwa zdarzenia polegającego na tym, że w jednokrotnym rzucie kostką wypadnie A. nieparzysta liczba oczek. B. parzysta liczba oczek. C. liczba oczek mniejsza od 6. D. liczba oczek większa od 0. Zadanie omawia zdarzenie pewne i niemożliwe.

wides.pl oDflGycoHWQ
Zadanie 8.4. Średnia arytmetyczna. Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty 16.03.2020 CKE
 • 1 tyg temu
 • 03:37

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie. W pewnej firmie pracuje 5 osób. Średnia pensja w tej firmie jest równa 3200 złotych. Najmniej zarabia pan Jędrzej – jego pensja jest niższa niż 2700 złotych. Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że średnia pensja pozostałych czterech pracowników jest wyższa niż 3200 zł? Wybierz odpowiedź A. (Tak) albo B. (Nie) i jej uzasadnienie spośród zdań 1., 2. albo 3. Zadanie wykorzystujące średnią arytmetyczną. Materiał przed egzaminem ósmoklasisty z...

wides.pl XXDENhjmEXw
Zadanie 8.3. Prawdopodobieństwo dla Szkoły Podstawowej. Powtórka przed egzaminem 8kl. 2020 CKE
 • 2 tyg temu
 • 02:22

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie: W pojemniku znajdują się kule zielone, czarne i białe. Liczba kul zielonych stanowi połowę liczby wszystkich kul. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest równe 0,5. PRAWDA/FAŁSZ Prawdopodobieństwo wylosowania kuli zielonej jest większe od prawdopodobieństwa wylosowania kuli białej. PRAWDA/FAŁSZ

wides.pl I1umfV-B1qo
Zadanie 8.1. Metoda drzewa szkoła podstawowa. Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty 16.03.2020 CKE
 • 2 tyg temu
 • 05:44

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie: Tosia buduje wieżę z trzech klocków: czerwonego, żółtego i niebieskiego, ustawiając je jeden na drugim w przypadkowej kolejności. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Prawdopodobieństwo tego, że klocek niebieski znajdzie się w środku, a na nim klocek czerwony, jest równe A.1/6 B.1/3 C.1/2 D.2/3 Metoda drzewa w rachunku prawdopodobieństwa.

wides.pl rKXeCibL2YI
Zadanie 7.8. Objętość graniastosłupa. Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty 16.03.2020 CKE
 • 2 tyg temu
 • 04:35

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie: W fabryce mebli z kawałka drewna w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 9 cm, 12 cm i 75 cm wycinana jest noga do stołu (patrz rysunek). Noga taka ma kształt graniastosłupa o podstawie ośmiokąta. Podczas produkcji jednej nogi powstają odpady, którymi są cztery jednakowe kawałki drewna (oznaczone na rysunku szarym kolorem) o kształcie i wymiarach podanych na rysunku. [RYSUNEK] Do produkcji nóg używane jest drewno, którego 1 cm3 ma masę 0,5...

wides.pl LKUrwl_ODX4
Zadanie 7.7. Objętość ostrosłupa. Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty 16.03.2020 CKE
 • 2 tyg temu
 • 04:37

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie: Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o obwodzie 28 cm. Jeden z boków prostokąta jest dłuższy od drugiego o 2 cm. Wysokość ostrosłupa poprowadzona z wierzchołka S jest równa przekątnej podstawy. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia. [RYSUNEK] Egzamin ósmoklasisty z matematyki - powtórzenie.

wides.pl x-X-6BLf__s
Zadanie 7.6. Trudna objętość prostopadłościanu. Powtórka przed egzaminem 8 kl. 2020 CKE
 • 2 tyg temu
 • 05:46

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie: Zbiornik w kształcie graniastosłupa prawidłowego czworokątnego postawiono na ścianie, która nie jest kwadratem. Do zbiornika wlano 120 litrów wody, która sięgnęła do wysokości 5 dm. Jakie wymiary może mieć ten zbiornik, jeśli długość każdej jego krawędzi wyraża się całkowitą liczbą decymetrów większą od 2? Zapisz obliczenia. Egzamin ósmoklasisty matematyka. Powtórzenie przed egzaminem ósmoklasisty.

wides.pl 9KHpRJhN5QM
Zadanie 7.3. Krawędzie i pole całkowite graniastosłupa sześciokątnego. Powtórka przed egzaminem 8 kl
 • 2 tyg temu
 • 04:29

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie: Ściana boczna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego jest kwadratem o polu 9 cm2. [RYSUNEK] Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 1. Suma długości wszystkich krawędzi tego graniastosłupa jest równa 36 cm. PRAWDA/FAŁSZ. 2. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe 54 cm2. PRAWDA/FAŁSZ. Zadanie przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki - powtórzenie materiału.

wides.pl JYt25BNAPuA
Zadanie 7.5. Objętość prostopadłościanu Powtórka przed egzaminem 8 kl. 2020 CKE
 • 2 tyg temu
 • 03:00

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie: Z wypełnionego wodą prostopadłościennego wazonu o wymiarach podstawy 12,5 cm i 16 cm odlano 0,5 litra wody. O ile cm obniżył się poziom wody w wazonie? Zapisz obliczenia. Zadanie powtórzeniowe przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki.

wides.pl TzI4wLVvfPE
Zadanie 7.2. Pole całkowite prostopadłościanu i sześcianu. Powtórka przed egzaminem 8 kl. 2020 CKE
 • 2 tyg temu
 • 03:12

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie: Z jednakowych sześciennych kostek zbudowano prostopadłościan w taki sposób, jak przedstawiono na poniższym rysunku. Oznaczmy przez x pole powierzchni całkowitej każdej kostki. [RYSUNEK] Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pole powierzchni całkowitej zbudowanego prostopadłościanu jest równe A. 6x B. 11x C. 36x D. 66x Ciekawe zadanie wykorzystujące pole całkowite sześcianu i prostopadłościanu,...

wides.pl H27_alL5TT8
Zadanie 7.1. Prostopadłościan i jego objętość. Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty 2020 CKE
 • 2 tyg temu
 • 01:57

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie: W ogrodzie na poziomej powierzchni stał pusty zbiornik w kształcie sześcianu o krawędzi długości 1 m. W czasie deszczu zgromadziła się w nim woda, która sięgała do wysokości 1,5 cm ponad dno zbiornika. Ile litrów wody zgromadziło się w tym zbiorniku podczas deszczu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. A. 0,15 litra B. 1,5 litra C. 15 litrów D. 150 litrów Zadanie porusza jak obliczyć objętość prostopadłościanu. Przygotuj się do -...

wides.pl Vm_Ov5TGK00
Zadanie 6.8. Pole rombu i twierdzenie Pitagorasa. Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty 2020 CKE
 • 2 tyg temu
 • 05:31

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Pole rombu jest równe 96cm2. Długość jednej z jego przekątnych stanowi 0,75 długości drugiej przekątnej. Oblicz obwód tego rombu. Zapisz obliczenia. - egzamin ósmoklasisty matematyka - próbny egzamin ósmoklasisty matematyka

wides.pl NxRrBc3VdzA
Zadanie 6.7. Dowód matematyczny w szkole podstawowej. Powtórka przed egzaminem 8 kl. 2020 CKE
 • 2 tyg temu
 • 03:53

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie: Dany jest trójkąt ABC. Punkt D jest środkiem boku BC. Uzasadnij, że odcinek łączący wierzchołek A z punktem D dzieli ten trójkąt na dwa trójkąty o jednakowych polach. [RYSUNEK] Prosty dowód matematyczny ze szkoły podstawowej równości pól trójkątów. -egzamin ósmoklasisty matematyka -próbny egzamin ósmoklasisty matematyka

wides.pl F8NANPfNngg
Zadanie 6.6. Oblicz długość cięciwy i trójkąt 45,45,90. Powtórka przed egzaminem 8 kl. 2020 CKE
 • 2 tyg temu
 • 02:14

Więcej egzaminów próbnych i testy ósmoklasisty z matematyki: https://matfiz24.pl/egzaminy Zadanie: Promień OA okręgu o środku w punkcie O ma długość 5 cm i tworzy z cięciwą AB kąt o mierze 45º. Oblicz długość cięciwy AB. Zapisz obliczenia. [RYSUNEK] - egzamin ósmoklasisty matematyka - próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki