Radio Maryja

Rozmowy niedokończone: Wartości katolickie i polskie kontra genderowe cz.I

pos. Bartłomiej Wróblewski, pos. Bartosz Kownacki, Marcin Jakóbczyk – Radny Miasta Lublin

Informacje Dnia 20.07.2019 12.00