Marek Duda

Zagadka na myślenie przestrzenne od 6kl. do liceum | MatFiz24.pl

Zagadka przestrzenna, bardzo ciekawa ponieważ trudno zauważyć pewne zależności w sześcianie. Zagadki matematyczne rozwijają myślenie logiczne i...

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 22. Zadanie praktyczne | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Obliczanie kosztów. Zadanie praktyczne z matematyki. Muzyka z zasobów YouTube: https://www.youtube.com/audiolibrary/music Tytuł...

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 25. Kantor i wymiana walut | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Zadanie dotyczy wymiany walut.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 36. Równanie w zadaniu geometrycznym | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Równanie w zadaniu geometrycznym do egzaminu ósmoklasisty.

35

http://matfiz24.pl

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 34. Wejścia turystyczne | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Zadanie na czas w treningu na egzamin ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 33. Pole powierzchni ostrosłupa | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Pole powierzchni ostrosłupa.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 32. Równanie | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Równanie w szkole podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 31. Uzasadnij, że w szkole podstawowej 2 sposób | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Drugi sposób zadania na dowodzenie.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 31. Uzasadnij, że w szkole podstawowej | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Zadanie na dowodzenie. Uzasadnij, że .... - Trening przed egzaminem ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 30. Podział rabatu | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Podział rabatu wykonany zgodnie z wniesionym wkładem.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 29. Pocięty kwadrat dla Szkoły Podstawowej | MatFiz24.pl HD

http://matfiz24.pl Pocięty kwadrat w zadaniu dla szkoły podstawowej przed egzaminem ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 28. Podstawy dowodzenia | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Podstawy dowodzenia matematycznego - trening do egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 27. Równanie z tabelką | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Równanie matematyczne rozpisane na podstawie tabelki.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 26. Pole kwadratu i trójkąta | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Pole kwadratu i trójkąta - trening od egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 24. Środek odcinka | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Środek odcinka

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 23. Czas i kalendarz | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Czas i kalendarz. Zadania ćwiczeniowe do egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 21. Objętość i pole całkowite sześcianu | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Objętość i pole całkowite sześcianu na treningu do egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 20. Pola kwadratów | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Pola kwadratu na treningu do egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 19. Procenty dla Szkoły Podstawowej | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Procenty dla szkoły podstawowej - trening przed egzaminem ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 18. Równanie dla Szkoły Podstawowej | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Zadanie z treścią na równanie. Trening przed egzaminem ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 17. Prostopadłościany | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Prostopadłościany i ich objętości.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 16. Pierwiastki w szkole podstawowej | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Pierwiastki w szkole podstawowej i na egzaminie ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 15. Potęgi w szkole podstawowej | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Potęgi w szkole podstawowej na egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 10. Objętość prostopadłościanu | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Prostopadłościan w zadaniach do egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 14. Droga i prędkość | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Droga, prędkość i czas do egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 13. CZAS | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl W tym filmie ćwiczymy posługiwanie się czasem

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 12. Wyrażenia algebraiczne | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Wyrażenia algebraiczne.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 11. Stosunek matematyczny | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Stosunek matematyczny na egzaminie ósmoklasisty. Zadania ćwiczeniowe ze strony CKE.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 7. Siatki graniastosłupa | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Siatka graniastosłupa w materiałach opublikowanych na CKE.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 6. Proste działania na potęgach | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Proste działania na potęgach w zadaniach do egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 3. Porównywanie ułamków | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Porównywanie ułamków w zadaniu z CKE do Egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 2. Cyfry i liczby rzymskie | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Cyfry i liczby rzymskie - zadanie ćwiczeniowe na egzamin ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 8. Proste prawdopodobieństwo | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Prawdopodobieństwo w zadaniach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 1. Zegar i czas | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Zadanie z zakresu szkoły podstawowej z zegara i czasu.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 9. Dodawanie potęg | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Dodawanie potęg dla ósmoklasisty. Zadanie na egzamin ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 10. Prostopadłościan | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Zadanie z klockami w kształcie prostopadłościanów.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 5. Wartości proporcjonalne | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Zadania na egzamin 8-klasisty. Zadanie z pistacjami, ceną i wartościami proporcjonalnymi.

Egzamin ósmoklasisty. Zadanie 4. Procenty dla ósmoklasisty | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Zadanie ćwiczeniowe przed egzaminem ósmoklasisty. Zadanie z procentami.

Zadanie 34. Matura 2018 matematyka. Graniastosłup i jego pole całkowite | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Pole całkowite graniastosłupa na maturze 2018 maj, poziom podstawowy.

Zadanie 33. Matura 2018 matematyka. Prawdopodobieństwo | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Zadanie z rachunku prawdopodobieństwa z wykorzystaniem tabelki i drzewa.

Zadanie 32. Matura 2018 matematyka. Funkcja liniowa Zadanie trudniejsze | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl W tym zadaniu występują następujące elementy związane z funkcją liniową: - wzór na współczynnik kierunkowy a - wyznaczenie wzoru...

Zadanie 31. Matura 2018 matematyka. Suma ciągu arytmetycznego | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl W zadaniu maturalnym z 2018 roku ćwiczę umiejętność korzystania ze wzoru na sumę ciągu arytmetycznego.

Zadanie 30. Matura 2018 matematyka. Przesuwanie wykresu funkcji wykładniczej | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl W zadaniu omawiam jak przesuwać w górę w dół w prawo i lewo funkcje wykładniczą. Zadanie z matury 2018 maj, poziom podstawowy.

Zadanie 29. Matura 2018 matematyka. Okręgi styczne | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Dwa okręgi styczne do kąta prostego są tłem do zadania maturalnego z 2018 roku.

Zadanie 28. Matura 2018 matematyka. Dowód ze wzorami skróconego mnożenia | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Dowód matematyczny wykorzystujący wzory skróconego mnożenia. Zadanie z matury 2018 maj, poziom podstawowy.

Zadanie 26. Matura 2018 matematyka pp. Nierówność kwadratowa | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Rozwiązując nierówność kwadratową wyznaczamy deltę następnie trzeba koniecznie narysować schematycznie parabolę i podać...

zadanie 20. Matura 2018 matematyka. Kąt między krawędziami bocznymi ostrosłupa | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Wyznacz kąt między krawędziami ostrosłupa wykorzystując własności trójkąta 45 45 90.

Zadanie 19. Matura 2018 matematyka. Funkcje równoległe i prostopadłe | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Funkcje liniowe mogą być w szczególnych przypadkach równoległe i prostopadłe - zadanie z matury 2018 omawia te przypadki.

Zadanie 18. Matura 2018 matematyka. Środek odcinka | MatFiz24.pl

http://matfiz24.pl Współrzędne środka odcinka o danych współrzędnych jego końców można obliczyć wyznaczając średnie arytmetyczne współrzędnych x i...