Ogłoszenia duszpasterskie Maciej Urban Nowak


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=_X3DQnC4VAo