Autopilot w ciężarówce? W koleinach jak po szynach? Tkaczykowski


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ceCo3Ru49H8