League of Legends Best of 10.08.14 Dragon Steal - Saladkutwa


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=bxV3pIZP5NQ