Matura z matematyki z OPERONEM. Listopad 2018. Poziom...

Matura próbna z Operonem listopad 2018 z matematyki poziom PODSTAWOWY wszystkie rozwiązania krok po kroku. SPIS TREŚCI odnośnik do każdego zadania poniżej. Zadania rozwiązuje Pani Anna Zalewska, autorka Kursów eTrapez skierowanych do szkół średnich. Uzyskaj dostęp do darmowych 21 Lekcji Kursów eTrapez: ► ►Kurs Matura Podstawowa Część 1: ►Kurs Matura Podstawowa Część 2: ►Kurs Funkcje Szkoła Średnia: ►Kurs Matura Rozszerzona Część 1: ►Sprawdź korzyści z dołączenia do Akademii: ►Inne Kursy eTrapez: ►Spis treści, co zawiera każda lekcja: ►Blog: ►INSTAGRAM: ►FACEBOOK: ►SUBSKRYBUJ: SPIS TREŚCI: 0:00 Wstęp 2:09 Zadanie 1 (działania na potęgach) 4:53 Zadanie 2 (logarytmy, zastosowanie wzorów) 9:00 Zadanie 3 (liczba odwrotna, usuwanie niewymierności z mianownika) 12:06 Zadanie 4 (błąd względny) 16:52 Zadanie 5 (wzór skróconego mnożenia) 21:01 Zadanie 6 (nierówność liniowa) 23:28 Zadanie 7 (dziedzina ułamka, liczba rozwiązań równania) 27:34 Zadanie 8 (monotoniczność funkcji z wykresu, funkcja rosnąca) 29:47 Zadanie 9 (funkcja liniowa, punkty przecięcia z osiami, pole trójkąta) 34:34 Zadanie 10 (funkcja kwadratowa, zbiór wartości) 38:18 Zadanie 11 (przesunięcie wykresu wzdłuż osi OX) 41:43 Zadanie 12 (liczba dodatnich wyrazów ciągu) 44:15 Zadanie 13 (ciąg, suma kolejnych wyrazów) 48:14 Zadanie 14 (ciąg arytmetyczny, suma dwóch i trzech kolejnych wyrazów ciągu) 52:06 Zadanie 15 (trygonometria, podany tangens, odczytanie wartości kąta z tabeli) 54:22 Zadanie 16 (pole rombu, podana wysokość i pole, oblicz kąt między ramionami) 56:35 Zadanie 17 (kąty wierzchołkowe i zależności między kątami lub kat wpisany i środkowy w okręgu) 58:48 Zadanie 18 (znalezienie wzoru funkcji wykładniczej) 1:02:04 Zadanie 19 (bok kwadratu, długość odcinka) 1:04:47 Zadanie 20 (ilość liczb czterocyfrowych, cyfry się nie powtarzają) 1:07:04 Zadanie 21 (prawdopodobieństwo, rzut trzy razy monetą) 1:09:10 Zadanie 22 (średnia arytmetyczna, mediana sześciu liczb) 1:12:24 Zadanie 23 (graniastosłup czworokątny, przecięty płaszczyzną, oblicz wysokość) 1:17:55 Zadanie 24 (kula i walec, równe objętości, oblicz średnicę walca) 1:20:39 Zadanie 25 (nierówność kwadratowa) 1:24:44 Zadanie 26 (trapez, trójkąty podobne) 1:30:26 Zadanie 27 (dowód, wzory skróconego mnożenia, podzielność przez 4) 1:35:27 Zadanie 28 (podany kwadrat sinusa, kąt rozwarty, znajdź tangens) 1:39:27 Zadanie 29 (funkcja kwadratowa, własności, wierzchołek, znajdź b i c) 1:44:58 Zadanie 30 (twierdzenie o stycznych okręgu) 1:49:21 Zadanie 31 (prawdopodobieństwo, losowanie odcinków z sześciokąta foremnego) 1:54:40 Zadanie 32 (trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego oraz geometrycznego, oblicz a i b) 1:59:48 Zadanie 33 (równania prostych, wyznacz współrzędne punktów) 2:11:27 Zadanie 34 (ostrosłup prawidłowy trójkątny, oblicz objętość i pole boczne) 2:18:24 Uwagi końcoweMatura matematyki OPERONEM. Listopad 2018. Poziom podstawowy. Rozwiązania.


Najlepsze komentarze:

Maksymi... Zadanie 26 trapez nie istnieje
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCq9Yw8y6-MWZRLUVW9kdMAg