Zadanie 26. Matura z OPERONEM 2019. PP. Planimetria BŁĄD W ZADANIU

W trapezie ABCD przekątne przecinają się w punkcie P. Punkt P dzieli przekątne na odcinki długości: |AP| = 8, |PC| = 3 i |BP| =12. Długości podstaw AB i CD trapezu różnią się o 15. Oblicz długość odcinka DP oraz długości podstaw AB i CD trapezu. Uwaga: Dane w tym zadaniu są sprzeczne!Zadanie Matura OPERONEM 2019. Planimetria BŁĄD ZADANIU

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCiaDIhgYYz2WFEjYk10yMgg