Transmisja z Sejmu 06 02 18] 58. posiedzenie Sejmu VIII kadencji - MASAKRACJA


godz. 10:00 – 11:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (druki nr 2157 i 2228) (5 minutowe ośw
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=f0YLvIizBo4