Telewizja ZVAMI ciekawostki

Telewizja ZVAMI ciekawostki

Historia kanału Telewizja ZVAMI zaczyna się w dniu 2009-01-20 09:52:51.
Kanał od czasu założenia nagrał już, 6532 filmów przez okres działania kanału
filmy zostały wyświetlone 30025536 razy.
Aktualnie kanał śledzi ponad 10992 użytkowników.

ZAPYTAM WPROST: STANISŁAW SORYS cz. 2 zvami.tv


Czy PSL obawia się utraty władzy w sejmiku województwa małopolskiego, kto hamuje rozwój Akademii Tarnowskiej, czy Tarnów traci swoje funkcje i dlaczego się nie rozwija tak jak ościenne samorządy, w rozmowie ze Stanisławem Sorysem! Subskrybuj nasz kanał by nie przegapić nowych filmów: ZAPYTAM WPROST: STANISŁAW SORYS zvami.tv

Najlepsze komentarze:

Obwodni... W kwestii „Szczucinki” Panie wicemarszałku, niech Pan nie opowiada bzdur, [ jak już wspominano w listopadzie 2016 r. po konferencji prasowej PSL, która odbyła się w dąbrowskim domu kultury ], nieładnie jest się podpinać pod kolejowych aktywistów, którzy nie są w stanie do końca zgodzić się, że wstrzymanie rozbiórki „Szczucinki” pod ścieżkę rowerową jest wyłącznie sukcesem ludowców w osobie wicemarszałka Sorysa tudzież starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego, gdyż aż do odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury (8 lipca 2016 r) na wystosowany przez Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie protest [który miał duże znaczenie jeśli chodzi o blokadę rozbiórki], zarówno Urząd Marszałkowski Małopolski, jak i samorządy lokalne, twardo stały po stronie likwidacji naszej linii. Ponadto wspomnienie o zaawansowanych pracach w kierunku likwidacji trasy szeroko mija się z prawdą, gdyż poza medialną propagandą i wszechobecną agitacją za pomysłem ścieżki, formalności w kierunku likwidacji nie było zupełnie żadnych.
---
Stanowisko przyjaciół linii kolejowej nr 115 [https://www.facebook.com/Szczucinka ] do powielanej w lokalnych mediach wypowiedzi dotyczącej zatrzymania przez Pana przemodelowania „Szczucinki” na ścieżkę rowerową jest następujące:

„ (…) W rzeczywistości, pomysł likwidacji "Szczucinki" i przekształcenia jej w ścieżkę rowerową, ujrzał światło dzienne dopiero na początku roku 2015-ego, gdy też został on uzgodniony przez, sprawujące władzę do dzisiaj, samorządy lokalne. Nowy projekt szybko zyskał również aprobatę Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, a przez następne półtorej roku prowadzona była intensywna i często kłamliwa kampania, agitująca za pomysłem budowy ścieżki rowerowej kosztem kolei.

Tym, co przyczyniło się do ostatecznej blokady likwidacji "Szczucinki", były natomiast nie działania Urzędu Marszałkowskiego, lecz w dużej mierze nasze. W maju 2016 roku, po kilku nieudanych próbach nawiązania dialogu z lokalnymi samorządami, wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei w Krakowie, zdecydowaliśmy się na wystosowanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oficjalnego protestu, zawierającego, popartą licznymi argumentami, prośbę o zablokowanie procesu likwidacji "Szczucinki". Dopiero pozytywna odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury (która dotarła do nas w połowie Lipca), poparta znaczącymi niepowodzeniami kampanii, mającej zbudować pozytywny wizerunek inwestycji ścieżki rowerowej, wywarła decydujący wpływ na niemalże natychmiastowe odstąpienie wszystkich zainteresowanych od koncepcji likwidacji linii. Bardzo przykrym jest więc fakt, iż Marszałek przypisuje sobie cudze zasługi. (…)”
Obwodni... W kwestii linii kolejowej do Buska-Zdroju. Panie „Marszałku” niech Pan nie opowiada bzdur. Zarządca narodowej sieci linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie podejmie prac koncepcyjnych bez ujęcia przedmiotowej inwestycji w dokumentach strategicznych województwa małopolskiego.

Zapraszamy Pana do lektury raportu z konsultacji publicznych do Projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia „Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku”, wrzesień 2016 r. [Załącznik 2: Uwagi społeczne – dot. projektów str.4, poz. 24] Podajemy bezpośredni link do tego raportu https://mib.bip.gov.pl/fobjects/download/174854/raport_konsultacji_spolecznych_kpk-pdf.html

W którym na społeczny wniosek dotyczący Budowy nowej linii/łącznicy kolejowej Mędrzechów – Solec Zdrój – Busko Zdrój oraz rewitalizacji i odbudowy częściowo nieczynnej linii nr 115 Tarnów - Szczucin – Etap I: prace przygotowawcze.
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa była następująca: "Opracowanie Studiów wykonalności obejmuje projekty, dla których istnieje realna szansa na ich finansowanie w przewidywalnej perspektywie czasowej. PKP PLK S.A. nie rozważa budowy postulowanej linii kolejowej. Ze względu na regionalny charakter postulowanej linii, wykonanie studium wykonalności byłoby możliwe tylko ze środków RPO. Priorytety inwestycyjne na liniach kolejowych w ramach tego źródła finansowania zostały uzgodnione podczas przeprowadzonych konsultacji między PKP PLK S.A. a samorządami województw świętokrzyskiego oraz małopolskiego, w wyniku których środki RPO zostały zaplanowane na inwestycje wskazane w załączniku 3 do KPK. Przedmiotowe inwestycje nie zostały również ujęte w dokumentach strategicznych województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim nie przewiduje wznowienia przewozów na linii Tarnów - Szczucin".

Krótko mówiąc to Nas tzn. północną cześć subregionu tarnowskiego Panowie Marszałkowie z PO-PSL załatwili na długie lata. Koniec kropka.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC6PzB3VTUNhuacrNFXtFEJg