Bedeker liturgiczny 68 Homilia

Liturgia jest od tego, że by Słowo z niej wypływało. Homilia ma być zatem zakorzeniona w czytaniach lub innych tekstach mszalnych czy znakach. Nie ma w liturgii miejsca na jakieś konferencje tematyczne, które nie mają związku z tekstami liturgicznymi mówi ks. Sławomir Sosnowski, liturgista.Bedeker liturgiczny Homilia

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC-vPpUK6JAhlh1H-R-e2_ig