Marta Mówi | / Tadek i drzewo stekowe | bajki po polsku


_Marta Mówi | / Tadek i drzewo stekowe | bajki po polsku Subskrybowa_ Marta Mówi: Opowie_ci z psem, Marty, kt—ry zjada zup_ alfabet i zyskuje zdolno__ Mówienia. Ta seria nast_puj_co wybryki Mart_ i jej w_a_ciciela, jak ona napotka wiele przyg—d z jej nowo nabytej umiej_tno_ci. G_—wni bohaterowie ____Marta Lorraine_ Seiy_ Tabitha St. Germain. Tytu_owy bohater, Martha jest Mówienie pies, kt—ry urodzi_ si_ energiczny zb__kanych i zosta_ wprowadzony w funta pies jako szczeniak. W "Marty Life of Crime", wyja_nia, _e __przed Helen przyj__a j_, _e par_ nieudolny z_odzieje pr—bowali wykorzysta_ j_ za przest_pstwa, ale w ko_cu wysz_a im aresztowany i wr—ci_ do schroniska, gdzie rodzina Helen przyj_tej j_ jako rodzina zwierz_ domowe. Marta zyska_a mo_liwo__ porozmawiania po przypadkowym jedzenia misk_ zupy alfabetu; Litery w zupie uda_ si_ do jej m—zgu zamiast brzuchu, co by_o wydarzeniem, kt—re nie mog_ si_ powt—rzy_ z innym psem, ale Marta musi kontynuowa_ je__ to, aby zachowa_ jej zdolno__ Mówienia. "Najgorszy najlepszy dzie_ Marty" ujawnia, _e __otwieraj_c puszk_ z do_u spowoduje Martha Mówi_ przeciwie_stwo tego, co ona oznacza. Marta cz_sto wtyka nos w cudze sprawy, staraj_c si_ pom—c, ale czasami przypadkowo powoduje k_opoty. "Truman i kowad_em" revealeds mia_a cz_ste carsickness kiedy by_a szczeniakiem. Mia_a prac_ jako telemarketer, radio talk show, firedog i wi_cej. W "Marty marynacie" wspomnia_a, _e __ona wci__ robi jej audycj_ z odcinka "Marta daje rady". Pomimo jej talk show, r—_ne cz_onkowie spo_eczno_ci wydaj_ si_ zaskoczeni, kiedy Marta Mówi do nich, albo sceptyczna, gdy kto_ wspomina gadaj_c_ psa. Jest to za_o_ona w kilku odcinkach, _e ona jest kundel. Ona wspomnia_ w kilku odcinkach jest ona w niepe_nym wymiarze pit bull. ____Skits Lorraine_ Seiy_ Brian Drummond. Inny pies Helen, kt—ry pr—buje t_ sam_ zup_ alfabetu, ale nie zmusi_ go do Mówienia. Jego historia nie wie zbyt wiele, ale zosta_ znaleziony przez T.D. ale on nie mo_e utrzyma_ skecze, poniewa_ jego tata jest uczulony na psy. Skecze wprowadzono po raz pierwszy w odcinku "Martha i skecze", a jego dni jako szczeniak zosta_y rozszerzone na w "Martha Odtwarza Ulubione" i "skecze na lodzie". Skecze mia_ r—wnie_ histori_ wybryk—w kt—ry rozpocz__ si_ w "Martha ucieka" i ko_czy na "skecze zachowuje". Skecze Wykazano r—wnie_ by_ heroiczne, coraz stra_ po_arn_, by pom—c Mart_ d—_ z drzewa "Marthy na ratunek". Mimo, _e jest wi_kszy ni_ Marty, skecze jest m_odszy od niej. Ma te_ brontophobia. By_ raz Windy McCloud pogoda psa ____Helen Lorraine_ Seiy_ Madeleine Peters. Helen jest w_a_cicielem Martha i skecze , kt—ry ma dziesi__ lat, ma czerwone, kr—tkie i zmierzwione w_osy, a zazwyczaj jest g_osem rozs_dku grupy. Helen jest r—wnie_ najbli_ej Marty i my_li Marty jako swojego najlepszego przyjaciela. Spo_r—d sze_ciu g_—wnych dzieci, Helen jest najbardziej sensowne. Mimo to, ona mo_e by_ nieco przyt_aczaj_cy, a nawet pokaza_ jej _redni_ strony (jak w "Martha ucieka", gdzie zbeszta_a Mart_ rzeczy nie zrobi_a). Ona zawsze wisi wok—_ tej grupie przyjaci—_, ale T.D Mówi si_, _e jej najlepsza przyjaci—_ka ludzka. Niekt—re wskazuje na to, mog_ one mie_ mia_d_y si_ na siebie. Jest tak_e nie_mia__ wszystkich jej przyjaci—_. ____Tyrone Daniel "T.D." Kennelly_ T.D. jest najlepszym przyjacielem Helen i fanem prof Monkey. Jego ojciec, samob, jest wynalazc_, podczas gdy jego matka jest vice dyrektorem w jego szkole. wyniki w nauce T.D. jest do__ rozczarowuj_ca; On przyzna_, _e ka_da minuta w szkole czuje wieczne, cho_ istniej_ pewne odcinki, gdzie jest pokazane, aby uzyska_ dobre stopnie. On r—wnie_ wierzy w nadprzyrodzone. Ma dziadka nazwie C.K., kt—ry pracuje jako parobek, a tak_e m_odszy kuzyn nazwie C.D. T.D. posiada r—wnie_ nienazwany starsz_ siostr_, kt—ra nie dokona_ pojawienie si_ w serialu, bo jest na uczelni. T.D. ma niesforne w_osy, a prawie zawsze nosi pomara_czowe szorty z niebieskim i blado niebieski T shirt ze zdj_ciem z pomidor—w z przodu.Marta Mówi Tadek drzewo stekowe bajki polsku

Najlepsze komentarze:

Waldema... Kto oglądał mecz Polska - Nigeria?
Pietrus... Graruluje 100 tys jestem tu od 20 tys
Mój Ka... 6 jestem XD hej przypniesz mi serduszko prosze
Ryszard... to. jest. fajne
TeryssC... spoko odc ps zapraszam na moj kanał
Micha? ... Elo polski
joanna ... Supeeeeeeeeeeer!!!!!!!!
Lol Sup... LOL!!! Stekowiec???? To było takie śmieszne!
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCEwkIA9LbuvO9S3baUuvWgA


Bajki o Mówiącym Psie ciekawostki

Bajki o Mówiącym Psie ciekawostki

Historia kanału Bajki o Mówiącym Psie zaczyna się w dniu 2016-07-25 13:33:38.
Kanał od czasu założenia nagrał już, 412 filmów przez okres działania kanału
filmy zostały wyświetlone 145237030 razy.
Aktualnie kanał śledzi ponad 264000 użytkowników.