CZY TO GŁUPIE ŻE ZWRÓCIŁAM UWAGĘ? Kontrowersyjne tematy w...

Do mnie: mail: FACEBOOK: INSTAGRAM: no_to_jestem Muzyka: MBB PALM TREES Niniejszy film stanowi utwór, który podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nieuprawnione lub niezgodne z powyższymi zasadami wykorzystanie filmu narazi sprawcę na konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 116 i 117 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieuprawnione rozpowszechnianie oraz nieuprawnione utrwalanie lub zwielokrotnianie w celu rozpowszechniania cudzego utworu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, karze ograniczenia wolności lub grzywnie.GŁUPIE ZWRÓCIŁAM UWAGĘ? Kontrowersyjne tematy POWROTACH ✿No jestem!✿

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCTi5nbCULcLwck-ie12wx2Q