Matura poprawkowa sierpień 2018 MATEMATYKA rozwiązania

Matura poprawkowa sierpień 2018 z matematyki wszystkie rozwiązania krok po kroku. Zadania rozwiązuje Pani Anna Zalewska, autorka Kursów eTrapez skierowanych do szkół średnich. Uzyskaj dostęp do darmowych 20 Lekcji Kursów eTrapez: ... Kurs Matura Podstawowa Część 1: Kurs Matura Podstawowa Część 2: Kurs Funkcje Szkoła Średnia: Spis treści: 0:00 Wstęp 1:20 Zadanie 1 (procenty, obniżka o 10%) 3:38 Zadanie 2 (pierwiastki, działania na potęgach) 6:09 Zadanie 3 (działania na potęgach) 8:14 Zadanie 4 (logarytmy) 10:56 Zadanie 5 (wzór skróconego mnożenia) 16:12 Zadanie 6 (proste w układzie współrzędnych, wskaż układ równań) 21:25 Zadanie 7 (równanie ułamek=ułamek) 23:46 Zadanie 8 (przekształcenia funkcji, odbicie względem osi OY) 27:53 Zadanie 9 (punkt należy do wykresu funkcji liniowej, znajdź b) 29:43 Zadanie 10 (współrzędne wierzchołka funkcji kwadratowej) 33:17 Zadanie 11 (funkcja kwadratowa, miejsca zerowe z postaci iloczynowej) 35:05 Zadanie 12 (największa wartość w przedziale funkcji kwadratowej) 38:51 Zadanie 13 (ciąg arytmetyczny, suma trzech kolejnych wyrazów ciągu) 41:19 Zadanie 14 (trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego, wyznacz x) 44:00 Zadanie 15 (trygonometria, odczytanie wartości kąta z tabeli) 48:04 Zadanie 16 (podany cosinus kąta, znajdź sinx*tgx) 51:15 Zadanie 17 (kąty wpisany i środkowy w okręgu) 54:00 Zadanie 18 (kąty w równoległoboku) 56:04 Zadanie 19 (pole trójkąta, podane dwa boki i kąt między nimi) 57:40 Zadanie 20 (proste równoległe) 59:44 Zadanie 21 (długość odcinka) 1:03:35 Zadanie 22 (sześcian, kąt nachylenia przekątnej) 1:07:52 Zadanie 23 (przekrój osiowy walca) 1:11:28 Zadanie 24 (mediana ocen) 1:17:12 Zadanie 25 (prawdopodobieństwo) 1:18:52 Zadanie 26 (nierówność kwadratowa) 1:21:17 Zadanie 27 (równanie trzeciego stopnia) 1:24:07 Zadanie 28 (dowód, równoległobok i proste) 1:29:50 Zadanie 29 (dowód, wyrażenia algebraiczne) 1:32:47 Zadanie 30 (ciąg arytmetyczny) 1:37:05 Zadanie 31 (śdorek odcinka, równanie prostej BD) 1:46:12 Zadanie 32 (ostrosłup, cosinus kąta nachylenia krawędzi do podstawy) 1:51:42 Zadanie 33 (pradopodobieństwo, funkcja liniowa własności) 1:55:37 Zadanie 34 (trójkat prostokatny, okrąg wpisany, pole trójkąta) 1:59:35 Uwagi końcoweMatura poprawkowa sierpień MATEMATYKA rozwiązania


Najlepsze komentarze:

Radi... Jeżeli w 27 zadaniu napisałem -3 pierwiastek z 16 i -pierwiastek z 16 to będą 2 punkty ?
Patryk ... Jeśli napisałem w odpowiedzi xeR {-3,-4,4} to dostanę 2 punkty?
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCq9Yw8y6-MWZRLUVW9kdMAg