Matura próbna NOWA ERA styczeń 2019 matematyka. Arkusz podstawowy.

Matura próbna z matematyki z Nową Erą styczeń 2019 poziom PODSTAWOWY wszystkie rozwiązania omówione krok po kroku. SPIS TREŚCI odnośnik do każdego zadania poniżej. Zadania rozwiązuje Anna Zalewska, autorka Kursów eTrapez skierowanych do szkół średnich. Uzyskaj dostęp do darmowych 21 Lekcji Kursów eTrapez: ► ►Kurs Matura Podstawowa Część 1: ►Kurs Matura Podstawowa Część 2: ►Kurs Funkcje Szkoła Średnia: ►Kurs Matura Rozszerzona Część 1: ►Sprawdź korzyści z dołączenia do Akademii: ►Inne Kursy eTrapez: ►Spis treści, co zawiera każda lekcja: ►Blog: ►INSTAGRAM: ►FACEBOOK: ►SUBSKRYBUJ: SPIS TREŚCI: 0:00 Wstęp ZADANIA ZAMKNIĘTE: 1:35 Zadanie 1 (liczba przeciwna, wzór skróconego mnożenia) 4:47 Zadanie 2 (liczba odwrotna, działania na potęgach) 7:42 Zadanie 3 (wartość bezwzględna liczby) 10:56 Zadanie 4 (procent składany, lokata w banku) 14:46 Zadanie 5 (zbiór rozwiązań nierówności kwadratowej) 17:09 Zadanie 6 (wzory skróconego mnożenia) 20:18 Zadanie 7 (układ równań liniowych, liczba rozwiązań) 23:12 Zadanie 8 (iloczyn pierwiastków równania) 25:46 Zadanie 9 (trygonometria, sinus większego kąta ostrego w trójkącie prostokątnym) 29:12 Zadanie 10 (logarytmy, działania i przekształcenia) 36:26 Zadanie 11 (przesunięcie wykresu wzdłuż osi OX) 39:57 Zadanie 12 (miejsca zerowe funkcji liniowej f(x) i g(x), znajdź b) 42:26 Zadanie 13 (funkcja kwadratowa, postać kanoniczna) 46:53 Zadanie 14 (funkcja wykładnicza, podany punkt A należący do funkcji, znajdź podstawę "a") 48:45 Zadanie 15 (odczytanie zbioru wartości z wykresu funkcji) 51:43 Zadanie 16 (ciąg geometryczny niemonotoniczny, zależność między sąsiednimi wyrazami ciągu) 55:58 Zadanie 17 (ciąg arytmetyczny, podany wzór ogólny, znajdź różnicę ciągu) 58:19 Zadanie 18 (okrąg w układzie współrzędnych, punkty wspólne okręgu a z osiami układu współrzędnych) 1:05:58 Zadanie 19 (równanie prostej równoległej przechodzącej przez punkt P) 1:09:55 Zadanie 20 (oblicz pole rombu, podany kąt ostry i jego wysokość) 1:12:58 Zadanie 21 (kąt wpisany i kąt środkowy, zależność między nimi) 1:15:10 Zadanie 22 (z połowy koła zbudowano stożek, oblicz promień podstawy stożka) 1:17:43 Zadanie 23 (graniastosłup ma 12 ścian, jaka jest liczba jego krawędzi) 1:20:08 Zadanie 24 (prawdopodobieństwo, rzut dwiema kostkami, suma oczek równa jest 8) ZADANIA OTWARTE: 1:22:03 Zadanie 25 (nierówność kwadratowa) 1:25:25 Zadanie 26 (trygonometria, podany cosinus, znajdź wyrażenie z tangensem) 1:28:23 Zadanie 27 (prawdopodobieństwo, losowanie dwóch liczb dwucyfrowych mniejsza niż 30, obie wylosowane liczby będą podzielne przez 3) 1:32:48 Zadanie 28 (ciąg arytmetyczny, podany a2 i a5, znajdź sumę od wyrazu piątego do dwunastego) 1:38:28 Zadanie 29 (dowód, że prawdziwa jest nierówność dla liczby ujemnej) 1:43:26 Zadanie 30 (dowód, kwadrat podzielony na trójkąty, trójkąty podobne) 1:52:00 Zadanie 31 (funkcja kwadratowa, własności, wierzchołek, znajdź wzór w postaci ogólnej) 1:53:53 Zadanie 32 (geometria analityczna, podane punkty podstawy trójkąta A i B, wysokość, znajdź wierzchołek C) 2:08:04 Zadanie 33 (ostrosłup prawidłowy czworokątny, pole ściany bocznej, cosinus nachylenia ściany pod podstawy, oblicz objętość ostrosłupa) 2:14:38 Uwagi końcoweMatura próbna styczeń matematyka. Arkusz podstawowy.


Najlepsze komentarze:

Roki Ba... Bedzie tez rozszerzenie ?
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCq9Yw8y6-MWZRLUVW9kdMAg