Dariusz Matecki ciekawostki

Dariusz Matecki ciekawostki

Historia kanału Dariusz Matecki zaczyna się w dniu 2013-09-07 11:16:00.
Kanał od czasu założenia nagrał już, 152 filmów przez okres działania kanału
filmy zostały wyświetlone 1937223 razy.
Aktualnie kanał śledzi ponad 12788 użytkowników.

Czy Prezydent Krzystek pomieszka tydzień w mieszkaniu bez toalety?Z ca Prezydenta Miasta Szczecin Anna Szotkowska w odpowiedzi na interpelację nr 58 (prośba o wskazanie wszystkich mieszkalnych lokali komunalnych oraz mieszkań należących do TBS, w których nie ma toalet) napisała: „Wskazanie natomiast adresów wszystkich mieszkalnych lokali, w których nie ma toalet stanowić będzie zgodnie z uzyskaną opinią prawną naruszenie prawa do prywatności osób zamieszkujących te lokale, a w szczególności może przyczynić się do stygmatyzacji osób zamieszkujących te lokale”. Stygmatyzacji osób zamieszkujących te lokale sprzyja brak zainstalowania w nich toalet, czyli długoletnie zaniedbania władz Gminy Miasto Szczecin, w stosunku do mieszkańców opłacających czynsze. Na szczególne potępienie zasługuje fakt, że mieszkańcy niektórych nieruchomości nie mają toalet w budynku i muszą korzystać z toalet znajdujących się poza nim. W tych lokalach komunalnych mieszkają najczęściej osoby starsze, schorowane. Priorytetem Miasta powinno być jak najszybsze dostosowanie tych mieszkań do potrzeb ludzi w XXI wieku. W mojej interpelacji prosiłem o wskazanie adresów wszystkich tych lokali, ponieważ chciałbym wykonywać swoje ustawowe obowiązki radnego wynikające z art. 23 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że: „Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia”. Chciałem udać się do mieszkańców lokali, w których nie ma toalet i spisać ich postulaty kierowane do Prezydenta Miasta Szczecin. Na podstawie art. 24, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym ponownie wnoszę o wskazanie wszystkich mieszkalnych lokali komunalnych oraz mieszkań należących do TBS, w których nie ma toalet. Może być to wykaz samych nieruchomości, bez szczegółowego wykazu mieszkań. Podkreślam, że wnoszę również o uwzględnienie lokali należących do TBS, zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym mam prawo do uzyskiwania informacji oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych.Prezydent Krzystek pomieszka tydzień mieszkaniu toalety?

Najlepsze komentarze:

jaron1 ... Dariusz Matecki przyszły prezydent Szczecina. zachowanie pajacy na tej sali jest niedopuszczalne. Już niedługo ich nie będzie. To budujące.
cz?ek... kiedyś nie było Unii a ludzie żyli, kiedyś nie było toalet a ludzie żyli i się rozwijali (dowodem jest, że my jesteśmy i dalej się rozwijamy)
mario h... Dwa komentarze, a YT pokazuje jedna odslone... Przed chwila byly dwie lapki w gore... 23.01.2019 godz.18:17. Dziwne.
mario h... Brawooooooo!
Aleksan... No tacy powinni byc radni-dla ludzi.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCi_gssbKGa1xF4Qq--PxWsA