Mocne kazanie Remigiusz Recław SJ


Zapraszamy na stronę: Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chcesz nam pomóc w produkcji nowych materiałów, to możesz nas wesprzeć przez Patronite. Zajrzyj na stronę: A jeśli chcesz nas wesprzeć jednorazowo to skorzystaj z linków poniżej. ►►Zrób szybki przelew 10 zł lub 20 zł lub 50 zł . Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać.

Najlepsze komentarze:

Katarzy... Piękne nauczanie. Mocne. Sama mam z tym problem.
Jan Kow... A oczym tu Jezus Mowi Wieczorem owego pierwszego dnia... przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł (do apostołów): »Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane«” (J  20,19.22-23).Spowiedź indywidualną zawdzięczamy mnichom pochodzącym z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Tak zwani mnisi iroszkoccy stali się wielkimi ewangelizatorami północnej i zachodniej Europy w VI i VII wieku. Oni rozpowszechnili w całym Kościele spowiedź uszną przed kapłanem i praktykę osobistej pokuty. Od VI wieku spowiadano się już częściej niż raz. Zwykle wtedy, gdy ktoś popełnił grzech ciężki. Nadal jednak było tak, że najpierw trzeba było odpokutować grzech, a potem u tego samego kapłana, który nałożył pokutę, prosić o rozgrzeszenie. Mnisi tworzyli tzw. księgi penitencjarne, zawierające katalogi wszelkich możliwych grzechów oraz odpowiadających im pokut zwanych taryfowymi. Określano precyzyjnie formę i czas pokutowania. Ciekawostka: duchowni mieli znacznie surowsze pokuty niż świeccy.https://liturgia.wiara.pl/doc/3061127.Krotka-historia-spowiedzi
Jan Kow... KKK 1500 Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci.

KKK 1501 Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także być drogą do większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego.

Chory wobec Boga

KKK 1502 Człowiek Starego Testamentu przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę na chorobę (Por. Ps 38. i błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie (Por. Ps 6, 3; Iz 38). Choroba staje się drogą nawrócenia (Por. Ps 38, 5; 39, 9. 12). a Boże przebaczenie zapoczątkowuje powrót do zdrowia (Por. Ps 32, 5; 107, 20; Mk 2, 5-12). Izrael doświadcza tego, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem i złem, natomiast wierność Bogu, według Prawa, przywraca życie, "bo Ja, Pan, chcę być twym lekarzem" (Wj 15, 26). Prorok przewiduje, że cierpienie może także mieć wartość odkupieńczą w stosunku do grzechów innych ludzi (Por. Iz 53, 11). W końcu Izajasz zapowiada, że nadejdzie dla Syjonu czas, gdy Bóg przebaczy mu wszelki grzech i uleczy wszelką chorobę (Por. Iz 33, 24).

Chrystus – lekarz

KKK 1503 Współczucie Chrystusa dla chorych i liczne uzdrowienia z różnego 549 rodzaju chorób (Por. Mt 4, 24. są wymownym znakiem, że "Bóg łaskawie nawiedził lud swój" (Łk 7,16) i że Królestwo Boże jest bliskie. Jezus ma nie tylko moc uzdrawiania, lecz także moc przebaczania grzechów (Por. Mk 2, 5-12). Przyszedł, by uleczyć całego człowieka, duszę i ciało; jest lekarzem, którego potrzebują chorzy (Por. Mk 2, 17). Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że Jezus utożsamia się z nimi: "Byłem chory, a odwiedziliście Mnie" (Mt 25, 36). Jego szczególna miłość do ludzi dotkniętych słabością nie przestaje w ciągu wieków pobudzać chrześcijan do specjalnej troski o tych, którzy cierpią na ciele i duszy. Znajduje się ona u podstaw podejmowania niestrudzonych wysiłków, by ulżyć im w cierpieniu.

KKK 1504 Często Jezus żąda od chorych wiary (Por. Mk 5, 34. 36; 9, 23). By ich uzdrowić, posługuje się znakami, takimi jak dotknięcie śliną i nałożenie rąk (Por. Mk 7, 32-36; 8, 22-25). nałożenie błota i obmycie (Por. J 9, 6n). Chorzy starają się Go dotknąć (Por. Mk 1, 41; 3, 10; 6, 56). "ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich" (Łk 6, 19). W ten sposób w sakramentach Chrystus nadal "dotyka", aby nas uzdrowić.

KKK 1505 Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie ich nędzę: "On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby" (Mt 8, 17) (Por. Iz 53, 4). Nie uleczył wszystkich chorych. Jego uzdrowienia były znakami przyjścia Królestwa Bożego, zapowiadały uzdrowienie bardziej radykalne: zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar zła (Por. Iz 53, 4-6. i zgładził "grzech świata" (J 1, 29), którego skutkiem jest właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką.

"Uzdrawiajcie chorych..."
Sylwia ... Dziękuję i pozdrawiam!
Klaudia... Uwielbiam księdza kazania ❤️
Najlepsze! Przepelnione Duchem św.!
Ewa Aga... Ojcze Remi Ojciec jest super! ?Dziękuję! Ewa
Urszula... Bóg jest MIŁOŚCIĄ OTWÓRZMY SERCA NA TĘ PRAWDZIWĄ I JEDYNĄ MIŁOŚĆ. ZMIĘKCZ NASZE SERCA PANIE????????❤️?❤️?❤️?❤️?
Gra?yna... Dziękuję ojcze Remi za głębokie słowa Homilii i za wspólną modlitwę. Jezu daj mi łaskę, abym zawsze widziała i czyniła prawdziwe dobro... Amen ❤
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=5lY4eBujh4Q


Mocni w Duchu - Jezuici TV ciekawostki

Mocni w Duchu - Jezuici TV ciekawostki

Historia kanału Mocni w Duchu - Jezuici TV zaczyna się w dniu 2013-10-18 11:45:57.
Kanał od czasu założenia nagrał już, 2549 filmów przez okres działania kanału
filmy zostały wyświetlone 35237864 razy.
Aktualnie kanał śledzi ponad 118000 użytkowników.