Mocni w Duchu - Jezuici TV ciekawostki

Mocni w Duchu - Jezuici TV ciekawostki

Historia kanału Mocni w Duchu - Jezuici TV zaczyna się w dniu 2013-10-18 11:45:57.
Kanał od czasu założenia nagrał już, 2050 filmów przez okres działania kanału
filmy zostały wyświetlone 24538994 razy.
Aktualnie kanał śledzi ponad 86200 użytkowników.

Mocne kazanie Remigiusz Recław SJ


Zapraszamy na stronę: Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chcesz nam pomóc w produkcji nowych materiałów, to możesz nas wesprzeć przez Patronite. Zajrzyj na stronę: A jeśli chcesz nas wesprzeć jednorazowo to skorzystaj z linków poniżej. ►►Zrób szybki przelew 10 zł lub 20 zł lub 50 zł . Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać.Mocne kazanie Remigiusz Recław

Najlepsze komentarze:

Katarzy... Piękne nauczanie. Mocne. Sama mam z tym problem.
Jan Kow... A oczym tu Jezus Mowi Wieczorem owego pierwszego dnia... przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł (do apostołów): »Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane«” (J  20,19.22-23).Spowiedź indywidualną zawdzięczamy mnichom pochodzącym z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Tak zwani mnisi iroszkoccy stali się wielkimi ewangelizatorami północnej i zachodniej Europy w VI i VII wieku. Oni rozpowszechnili w całym Kościele spowiedź uszną przed kapłanem i praktykę osobistej pokuty. Od VI wieku spowiadano się już częściej niż raz. Zwykle wtedy, gdy ktoś popełnił grzech ciężki. Nadal jednak było tak, że najpierw trzeba było odpokutować grzech, a potem u tego samego kapłana, który nałożył pokutę, prosić o rozgrzeszenie. Mnisi tworzyli tzw. księgi penitencjarne, zawierające katalogi wszelkich możliwych grzechów oraz odpowiadających im pokut zwanych taryfowymi. Określano precyzyjnie formę i czas pokutowania. Ciekawostka: duchowni mieli znacznie surowsze pokuty niż świeccy.https://liturgia.wiara.pl/doc/3061127.Krotka-historia-spowiedzi
Jan Kow... KKK 1500 Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci.

KKK 1501 Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także być drogą do większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego.

Chory wobec Boga

KKK 1502 Człowiek Starego Testamentu przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę na chorobę (Por. Ps 38. i błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie (Por. Ps 6, 3; Iz 38). Choroba staje się drogą nawrócenia (Por. Ps 38, 5; 39, 9. 12). a Boże przebaczenie zapoczątkowuje powrót do zdrowia (Por. Ps 32, 5; 107, 20; Mk 2, 5-12). Izrael doświadcza tego, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem i złem, natomiast wierność Bogu, według Prawa, przywraca życie, "bo Ja, Pan, chcę być twym lekarzem" (Wj 15, 26). Prorok przewiduje, że cierpienie może także mieć wartość odkupieńczą w stosunku do grzechów innych ludzi (Por. Iz 53, 11). W końcu Izajasz zapowiada, że nadejdzie dla Syjonu czas, gdy Bóg przebaczy mu wszelki grzech i uleczy wszelką chorobę (Por. Iz 33, 24).

Chrystus – lekarz

KKK 1503 Współczucie Chrystusa dla chorych i liczne uzdrowienia z różnego 549 rodzaju chorób (Por. Mt 4, 24. są wymownym znakiem, że "Bóg łaskawie nawiedził lud swój" (Łk 7,16) i że Królestwo Boże jest bliskie. Jezus ma nie tylko moc uzdrawiania, lecz także moc przebaczania grzechów (Por. Mk 2, 5-12). Przyszedł, by uleczyć całego człowieka, duszę i ciało; jest lekarzem, którego potrzebują chorzy (Por. Mk 2, 17). Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że Jezus utożsamia się z nimi: "Byłem chory, a odwiedziliście Mnie" (Mt 25, 36). Jego szczególna miłość do ludzi dotkniętych słabością nie przestaje w ciągu wieków pobudzać chrześcijan do specjalnej troski o tych, którzy cierpią na ciele i duszy. Znajduje się ona u podstaw podejmowania niestrudzonych wysiłków, by ulżyć im w cierpieniu.

KKK 1504 Często Jezus żąda od chorych wiary (Por. Mk 5, 34. 36; 9, 23). By ich uzdrowić, posługuje się znakami, takimi jak dotknięcie śliną i nałożenie rąk (Por. Mk 7, 32-36; 8, 22-25). nałożenie błota i obmycie (Por. J 9, 6n). Chorzy starają się Go dotknąć (Por. Mk 1, 41; 3, 10; 6, 56). "ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich" (Łk 6, 19). W ten sposób w sakramentach Chrystus nadal "dotyka", aby nas uzdrowić.

KKK 1505 Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie ich nędzę: "On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby" (Mt 8, 17) (Por. Iz 53, 4). Nie uleczył wszystkich chorych. Jego uzdrowienia były znakami przyjścia Królestwa Bożego, zapowiadały uzdrowienie bardziej radykalne: zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar zła (Por. Iz 53, 4-6. i zgładził "grzech świata" (J 1, 29), którego skutkiem jest właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką.

"Uzdrawiajcie chorych..."
Sylwia ... Dziękuję i pozdrawiam!
Klaudia... Uwielbiam księdza kazania ❤️
Najlepsze! Przepelnione Duchem św.!
Ewa Aga... Ojcze Remi Ojciec jest super! ?Dziękuję! Ewa
Urszula... Bóg jest MIŁOŚCIĄ OTWÓRZMY SERCA NA TĘ PRAWDZIWĄ I JEDYNĄ MIŁOŚĆ. ZMIĘKCZ NASZE SERCA PANIE????????❤️?❤️?❤️?❤️?
Gra?yna... Dziękuję ojcze Remi za głębokie słowa Homilii i za wspólną modlitwę. Jezu daj mi łaskę, abym zawsze widziała i czyniła prawdziwe dobro... Amen ❤
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UC9BaRiZ_E9_o2_sxwDqn5dg