Diablo II Barbarzyńca HC 72

Discord: zagrajmyDiablo Barbarzyńca

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCnujz6g9JSlcM7YhVhSM7Og