Zbigniew Gryglas: W polskim DNA jest gen wolności

Maciej Wolny rozmawiał ze Zbigniewem Gryglasem, Porozumienie, o Powstaniu Warszawskim.Zbigniew Gryglas: polskim wolności

Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/channel/UCPiu4CZlknkTworskK79CPg