FORUM WGOSPODARCE.PL Min. Zagórski: Istotnym obszarem jest przyjazna padministracja Telewizja wPolsce


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=rkhkGLpWEAYNajlepsze komentarze:

Tadeusz... ale ważne biurwy mają zupełnie odwrotne cele: ma pozostać bez zmian, a jeżeli to za wiele lat, umowy mają być tylko długoterminowe z pojedynczymi dużymi i drogie - bo wtedy biznes ma z czego okazać wdzięczność ważnej biurwie, bo biurwa ma spokój na lata, bo PiS nie ma co pokazać przez lata a kasa leci. A w rzeczywistości należy tego unikać: tworzyć systemy z małych modułów (łatwych do rozwoju i wymiany) odwołujące się tylko w dół struktur warstwowych w standardowy sposób, oddawać małe systemy (wchodzące w skład dużej koncepcji) najpierw po ok 10-15 miesiącach a następne moduły co parę miesięcy - bo robione przez wiele firm/zespołów równolegle i korzystające z już oddanych wcześniej. Wtedy najtaniej i bezpieczniej można zastąpić dowolny moduł dostosowanym do nowych przepisów lub technologii (zwinnie). A koncepcje strategiczne i tak trzeba weryfikować i modyfikować co pół roku i przed nadchodzącą rewolucją dotyczącą przydatnych rozwiązań aby na nowo optymalnie rozkładać akcenty lub wypracować przewagę nad innymi. Nie ulegać presji aby stosować stare technologie wypierane (bo niby sprawdzone) - bo w chwili rozpoczęcia wdrażania będziemy dwie generacje za innymi co się z nich właśnie wycofali - i mimo wydana dużej kasy (na powielanie na generatory podpicowane) zostaniemy bardziej w tyle za konkurentami za przeciwnikami zamiast zyskać przewagę. To nie popisy doktorów habilitowanych wydających książki z dokończonych teorii na podstawie których coś robić praktycznego mamy - ale wojna i trzeba robić tu i teraz, godząc się na wojenne umiarkowane straty i wyceniając zyski nad innymi i dla nas samych w horyzoncie i wyborów i pokolenia.