Ks. Mieczysław Różański o 100 letnich dziejach Kościoła Łódzkiego | Łódź 2020 - Archidiecezja Łódzka


#100DiecezjaŁódzka #Łódź #JubileuszDiecezji #HistoriaDiecezji Ks. Różański: Nie będę mówił o dziejach diecezji, ale o dziejach mojego Kościoła! Kościoła, w którym żyję, który wyrósł na tej ziemi, i który przekazuje to, co było związane z tym łódzkim środ
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=hCmw5MgF--8