Odpowiadam Joli Szymańskiej Grzegorz Kramer


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=x-1wFx9v2hs