Prezydent zapalił „Światło Wolności” Prezydent.pl


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=dMz3hIJI_lk