Szkapa w Ogrodzie: Sadzimy ziemniaki 12 lipiec do worków. Czy coś wyrośnie? Szkapa


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=3-wQPtFSY9I