Abp Ryś: dziś możemy spotkać Boga, który się rodzi | Pasterka w Archikatedrze Łódzkiej | Łódź 2020 Archidiecezja Łódzka


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=XRb4S0nVwfk