4 etapy rozwoju organizacji | Elżbieta Marciniak | ASBiRO UczelniaASBIRO


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=IGtvt3uB564