Rozmowy niedokończone: V Narodowe Czytanie Pisma Świętego cz.I Radio Maryja


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ob3XMYnYUlE