OSTATNIE WYZWANIE! ZMIERZAM PO TYTUŁ CHAMPIONA! | Pokemon Y Randomizer Nuzlocke KONIEC SERII JudiMakeFun


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=4LAFVDk-i00