Rust Trio Englando Polando i Historia będzie opowiadana : Dzień 491, 5885h Liazal Gaming


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=uWNMh53aGlA