System Łączności Troposferycznej Bars 201 cz2 Urbexus Official Urbexus Official


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Jl1ckLjPxxw