Debata o zielonej transformacji z udziałem Prezydentów Polski i Estonii Prezydent.pl


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Z4YTAUuJuNk