Abp Ryś: kiedy, gdzie, i do kogo są skierowane rekolekcje miedzykonfesyjne? | Łódź 2021 Archidiecezja Łódzka


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=W6ZbhbgH33I