Katarzyna Miller: "Każdej matce się zdarza, że swojego dziecka nie lubi" | Onet w domu 12.05 Plejada


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=u7DOcY3B3cI