Oddali nasz największy skarb we Francji w ręce SZEJKÓW! tego im nie wybaczymy Hotel Lambert - Suwerenny PL


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=eZgrF7h-Wm8