JAK RUSZYĆ NOWYM JD 7R? Command Pro i Do Przodu ! Prezentacja Rolnik Szuka


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=NF08QYsOv7U