Ignacjański Rachunek Sumienia | Jacek Olczyk SJ | 11.06.2021 Mocni w Duchu


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=xmZ-9gfXFVQ