1 3 Nawet dla kobiet Niemcy nie mieli litości Lekcja prawdziwej historii eMisjaTv


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=JzLHQY-qwG0