NTV Niezależnej Telewizji Janusz Zagórski Opinie Kuracjuszy o Akademii Medycyny Regeneracyjnej. - Aleksander Haretski


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=fan1hzbSdTk