A. Duda: Na szczycie NATO dużo uwagi poświęciliśmy kwestii bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu TVP Info


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=7BqfIs_aodwNajlepsze komentarze:

Sunny E... Anżej na szczycie NATO jest jak reprezenatcja w turnieju Euro - oksymoron.
Ludwik ... Bezjajowy pajac .
Tomasz... Andrew wychodził sobie spotkanie z Bidenem. Prezydent USA musiał z Andrzejem kilka słów zamienić żeby mieć spokój.
Adi Pod... Miło się słucha, nie jak tego głąba komunrowskiego!!!!!
Theodor... Dud??a to Ci się już nigdy nie uda???:
Zdaniem autora poniższego tekstu, Andreja Demidowa, “obecność na planecie komunistycznych Chin, Korei Północnej, Kuby powstrzymuje nieludzi, którzy rządzą światowym kapitalizmem, przed ostatecznym zniewoleniem ludzkości .”

 

Jako alternatywny udany model gospodarki socjalistycznej, wyciągający właściwe wnioski z błędów ZSRR, Chiny - kraj sukcesu, sprawiają, że ​​kapitaliści obawiają się dalszego zniżania poziomu życia ludności swoich krajów. Miliard Chińczyków pod przywództwem Partii Komunistycznej wyszedł z tysięcy lat biedy, spod jarzma krwawych, chciwych władców. Chiny mogą teraz wstać i powiedzieć kapitalistom „kilka miłych słów”, a w ONZ w każdej sprawie mają decydujące słowo, zaś w dziedzinie obronności Chiny mają czym machać przed nosem agresorów w kosmosie, na lądzie i na morzu...

 

Paradoksalne: współcześni mieszkańcy Federacji Rosyjskiej są w większości ubrani i obuci w rzeczy wyprodukowane w komunistycznych Chinach, które osiągnęły swoje pierwsze miejsce w światowej gospodarce m.in. dzięki Stalinowi.

Armia rosyjska dysponuje zdolnością bojową tylko dzięki mikroprocesorom wyprodukowanym w komunistycznych Chinach, które osiągnęły przywództwo w świecie m.in. dzięki Stalinowi, który w 1945 roku zapewnił wyzwolenie Chin spod okupacji Japonii, uniemożliwił ich zdobycie przez Amerykanów, i który udzielił nieocenionej pomocy w uprzemysłowieniu Chin i zapewnił ochronę młodym komunistycznym Chinom przed Amerykanami w 1953 roku od strony Korei.

 

Stalin, ojciec narodów teraz, martwy, zdradzony przez tych, których stworzył i wielokrotnie ratował, paradoksalnie nadal opiekuje się swoimi narodami. Nawet 99 na 100 chińskich miliarderów w Zgromadzeniu Ludowym Chin, to stalinowscy komuniści.

 

 

Chiński model socjalizmu to niedopuszczalność lew(icow)ej "urawniłowki” i prawicowej doktryny własności prywatnej, to równowaga między dobrem publicznym a majątkiem osobistym, między sektorami - państwowej bazy przemysłowej gospodarki a prywatnymi sektorami produkcji dóbr konsumpcyjnych. To właśnie takiej możliwości modernizacji socjalizmu, pozbawili Rosję zdrajcy Gorbaczow, Jelcyn i spółka, cofając Rosję o 100 lat wstecz do niewolniczego kapitalizmu carskiego imperium.

 

 

Do 1991 roku Chiny przegrywały do socjalistycznej Rosji (jako części ZSRR) 3 razy pod względem produkcji, a w 2020 roku kapitalistyczna Rosja przegrywa z komunistycznymi Chinami 9 razy! Chiny wyprzedzają Rosję pod względem eksportu - 4,4 razy, pod względem budownictwa mieszkaniowego - 14,5 razy, a pod względem długości nowoczesnych autostrad - prawie 70 razy. Wiele zaawansowanych technologicznie towarów, które stanowią większość chińskiego eksportu, w ogóle nie jest produkowanych w Rosji.

 

 

Chiny są teraz w sile – skutecznie przeciwstawiając się kapitalizmowi na całym świecie w walce o zasoby. Nawet Kanał Panamski, zbudowany przez Amerykanów i uważany za niekwestionowane lenno Stanów Zjednoczonych, jest teraz pod zarządem Chińczyków.

Dopóki istnieją komunistyczne Chiny, ludzkość wciąż ma nadzieję na jasną przyszłość.

 

To przecież w Chinach nie ma prywatnej własności ziemi, nie ma prywatnych banków, a wysocy skorumpowani urzędnicy wraz z kolegami z biznesu, nie budują dla siebie pałaców, jak w Federacji Rosyjskiej, zaś chiński miliarder, jeśli zwątpi w kurs partii i marodu, zostanie postawiony przed sądem.

 

Ze średnią stopą wzrostu na poziomie 0,9 procent, według Banku Światowego, gospodarka kapitalistycznej Federacji Rosyjskiej, pozostaje 11 razy w tyle, za komunistycznymi Chinami, których PKB wzrósł o 101 procent w ciągu dekady.

 

Doszło do dwukrotnego porównawczo odstawania putinowskiej FR z 0,9 proc. wzrostu PKB nawet wobec ZSRR, ubitego przez Andropowa i Gorbaczowa, który w najtrudniejszym końcowym okresie swojego istnienia rósł o 1,5 proc. PKB rocznie.

 

Pod koniec 2020 roku, kapitalistyczna Federacja Rosyjska w rankingu krajów pod względem PKB na mieszkańca, cofnęła się na 65-te miejsce ze wskaźnikiem 10 tysięcy dolarów, wyprzedzona przez komunistyczne Chiny (10,5 tysiąca dolarów), które R.F. jeszcze 7 lat wstecz wyprzedzały 2,2 raza ...

 

Komunistyczne Chiny są zdolne stać za swoje, to potężne militarnie mocarstwo, potęga nuklearna i kosmiczna, światowy lider w tworzeniu wojskowych wysokich technologii, stale zwiększający swoje zdolności obronne.

 

Obecni władcy Federacji Rosyjskiej kategorycznie nie są gotowi do dogłębnego studiowania dzieł ekonomicznych krajowych geniuszy, doświadczeń rządu stalinowskiego, który po wprowadzeniu do gospodarki kapitalistycznego monopolu państwowego Lenina, w ciągu 10 lat wyprzedził wiodące kraje kapitalistyczne i przeprowadzili reformy, o których nigdy nie śniło się żadnemu carowi. .

 

Oni nie są gotowi do studiowania doświadczeń Japonii i sąsiednich Chin, które przyjęły opracowania gospodarcze ZSRR i działają bardzo skutecznie.

 

Chiny szybko, jak kiedyś ZSRR, stały się światowym liderem, ponieważ prywatna własność ziemi i prywatne banki zostały tam zniesione, ponieważ istnieje tam kontrola i odpowiedzialność.

 

Tam „najskuteczniejszych menedżerów” publicznie rozstrzeliwuje się na stadionach, aby nie oszukiwali narodu i państwa , tak jak przed wojną z Hitlerem, w ZSRR zlikwidowano 360 tys. „skutecznych menedżerów” (dane z wyników prac komisji d.s. rehabilitacji ofiar represji pod kierownictwem zdrajcy Jakowlewa w latach 1989-1990).

 

Dlatego, nawiasem mówiąc, ZSRR wygrał wojnę, bo gdyby „skuteczni menedżerowie” przeżyli i splądrowali tyły armii sowieckiej, i zamiast 270 tysięcy rubli na przykład, w przypadku czołgu T-34 T-34, sprzedawano by go Armii Czerwonej za 540 tysięcy rubli (według tego schematu armia Federacji Rosyjskiej i cały kraj są teraz plądrowane), to ZSRR przegrałby wojnę z Hitlerem i nie byłoby u władzy plejady samozwańca Jelcyna (samozwańca, ponieważ ludzie nie wyrazili zgody na jego prezydenturę w Federacji Rosyjskiej i na samą Federację Rosyjską z 25 grudnia 1991), ale byłby Hitler, Gauleiter Rosji, to znaczy Rosjan ubywało by średnio rocznie, nie po pół miliona, jak w Federacji Rosyjskiej, ale po milionie.

 

 

Paradoksalnie, to stalinowskie represje, tak piętnowane przez gorbaczowowców i jelcynistów, umożliwiły gorbaczowcom i jelcynistom zaistnienie, przetrwanie i przejęcie suwerennej RFSRR.

 

W wielkmi komunistycznym kraju, Chinach, takie postacie jak gorbaczowcy , jelcyniści są wysyłani do chińskich gułagów lub publicznie rozstrzeliwani na stadionach.

 

Nawet w czasie globalnego kryzysu, tam pensje rosną a robotnicy się bogacą. Dzieje się tak dlatego, że w socjalizmie nie ma kryzysu gospodarczego, chyba że wrogowie ludu i „skuteczni menedżerowie” zorganizują go od wewnątrz, jak to było w ZSRR za Breżniewa itd.

 

Chiny rozwijają się i rosną nawet w okresie globalnej epidemii COVID-19 wymyślonej przez kapitalistów.

 

Komunistyczne Chiny stały się wiodącą gospodarką na świecie i nie zamierzają się wycofać z tej pozycji, co oznacza, że ​​miażdżąca porażka post-stalinowskiej komunistycznej Rosji, nie była spowodowana upośledzeniem socjalizmu i komunizmu jako takiego, ale z powodu głupców, złodziei, zdrajców i „skutecznych menedżerów”, co oznacza, że ​​droga ZSRR była słuszna, co oznacza, że ​​Rosjanie mogą i powinni na tę drogę powrócić.

 

 

Dziękuję, Wam za Wasze istnienie, Wielkie komunistyczne Chiny! Dziękuję za to, że znów jest nadzieja na wyzwolenie Rosji spod jarzma kapitalizmu, i nadzieja na wyzwolenie całego świata.

 

Światło socjalizmu, rozpalane przez wielkich przywódców zwykłych ludzi, Lenina i Stalina, wciąż świeci nad planetą!

 

 

https://proza.ru/2021/06/14/380

“Китайский успех социализма. Спасибо, Китай!”

Андрей Геннадиевич Демидов

 

14.06.2021

 

 

wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki

Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych

materiałów: zezwalam wyłącznie na darmowych

platformach elektronicznych, ze wskazaniem adresu

tekstu źródłowego i pseudonimu autora tłumaczenia."

 


"
rescuer... Biden poświęcił Polsce 4min......jesteśmy bezpieczni.
Sylwia ... Najkrótszy dowcip o Andrzeju Dudzie: "Podjąłem decyzję"
Edward ... "Plandemia" w Polsce zdemaskowana:

https://www.youtube.com/watch?v=6o0lqppW-sE
Edward ... Bronić to trzeba Polski przed Dudą, współtwórcą Dyktatury w Polsce. Trybunał Stanu czeka cię Duda!
Theodor... ??? Dudau skomli u premiera Wikingów o bałtycką pipe?
Bo na??m na niej zależy-skomli. Rosji też zależy na NS2. No popatrz jaki ego ista. Jemu może zależeć ale inni już nie mogę?


Co będzie jak Putin wyłączy światło w WC dudzie??:

"Przeciwko Rosji, rozpoczęta przez Anglosasów po słynnym przemówieniu Putina w Monachium w przeradza się w cyberwojnę. Nowoczesna broń jest zbyt destrukcyjna, aby z nią walczyć. Zwykły komputer stacjonarny w dobrych rękach może wyrządzić wrogowi ogromne szkody bez niszczenia infrastruktury, przykładem są dwa ataki nieznanych hakerów na Stany Zjednoczone: praca rurociągu naftowego i krajowego przemysłu mięsnego została wstrzymana! Groźby Bidena dla Rosji, jeśli zostaną zrealizowane i przekroczą tzw. czerwone linie, znajdą adekwatną odpowiedź ze strony Rosji, m.in. za pomocą cyberataków, np. na sieć energetyczną Nowego Jorku czy Warszawy, co naturalnie wspiera Stany Zjednoczone, lub inne ważne obiekty infrastruktury wroga! Rosja słynie ze swoich specjalistów w dziedzinie programowania, którzy potrafią wyłączyć np. światło w Nowym Jorku czy Warszawie. Biden musi zastanowić się dziesięć razy, zanim zagrozi Rosji nowymi sankcjami. Skończyły się czasy, kiedy Rosja po cichu znosiła chamskie restrykcje ze strony USA i UE!"
Theodor... Zachowanie Rosji nie odpowiada "prawu międzynarodowemu"? A któremu konkretnie prawu międzynarodowemu odpowiadała napaść na Irak? W 'poszukiwaniu' broni chemicznej Saddama, której do dziś nikt nie znalazł? A napaść na Libię nawet takiego bzdurnego powodu nie miała. Co z napaścią na Syrię, kradzieżą syryjskiej ropy i okupacją terytorium? Jakie prawo na to zezwoliło? A sromotna już teraz napaść na Afganistan? Że o Jugosławii nie wspomnę. No i jeszcze clou: jakie to prawo międzynarodowe upoważniało pastuchów do próby zamachu na prezydenta Turcji Recepa Erdogana w lipcu 2016 roku?
Theodor... A z Obamą miał się spotkać ale stchórzył jak Biden wobec Putina?. Obama by mu powiedział gdzie jest w Europie najwieksza dyktatura?
Theodor... Penta?gon ma plan działania mający na celu wyeliminowanie najbardziej uzbrojonej placówki wojskowej Rosji, pisze „National Interest”.????


"Z tego powodu Waszyngton nieustannie zastanawia się, jak „złamać” Kaliningrad, powiedział dowódca Sił Powietrznych USA w Europie generał Jeffrey Harrigian. Jego zdaniem będzie to „wielopoziomowy, bardzo aktualny i skuteczny atak”. Jak sugeruje dziennikarka Sydney Freedberg, mowa o jednoczesnym ataku z lądu, morza, powietrza, a także w cyberprzestrzeni.

Samoloty, okręty i okręty podwodne będą uderzać pociskami manewrującymi dalekiego zasięgu. Wojska lądowe będą również używać ognia rakietowego. Zadaniem hakerów będzie zakłócanie systemów komunikacyjnych, po czym myśliwce i bombowce stealth będą musiały przebić się przez ocalałą obronę i zrzucić bomby naprowadzane przez GPS. Freedberg nazwała tę taktykę „symfonią przemocy w celu zniszczenie linii"???????????


Marzenia połączone z bredniami jankeskiego ści??erfa. Prędzej rosyjscy żołnierze z Kaliningradu wyzwolą Polskę spod amerykańskiej okupacji niż pastuchy odważą się podnieść rękę na rosyjskiego niedźwi?edzia. Jak wiadomo jank?es okupuje, grabi i morduje tylko mniejszych od siebie, ale przed Rosją i Chinami sra świeżym ? w kalesony ze strachu?????

A dziś prezydent Rosji ostrzegł wasali ??. Damy tak po zębach. Że już nic nie ugryzą potem?

W momencie ?? ataku uruchomione zostaną pociski Awangard z głowicami wymierzonymi w główne cele w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech. I będzie po zabawie. Dokładnie o tym mówił prezydent Putin w swoim przemówieniu nt. rosyjskiej doktryny obronnej. Winny nie jest miecz, a ręka która nim włada. I ta graba zostanie ucięta wraz z durnym łbem. Pan generał wyskakuje przed szereg, a wywiad obserwuje jakie będą reakcje. Jeżeli będą pozytywne - soldateska amerykańska zacznie tę wojnę.
Ryszard... Anzej masz kontakt z rozumem?
Paul Pa... POJECHAL SIE UCZYC BO ON SIE UCZY CALY CZAS . SZKODA ZE BEZ EFEKTOW
Theodor... Super. Cfelebryci znów przegrali. Jaki rzond i rezydent taka ⚽?
Tamara ... Ma rację Prezydent Andrzej Duda
???
Ateista... Po zakończonym szczycie NATO okazało się że USA sprzedało Europe Niemcom i Rosji. Dziękujmy opozycji a zwłaszcza PeOwcom, PSL i komunistycznym Lewakom.
Pawel O... Jebać bidena co wspomaga morderce putina !!!!!!!