Poczet wielkich Polaków: Aleksander Studniarski "Lew" - Radio Maryja


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=qe6gezYMbcQ