Poczet wielkich Polaków: Król Jan III Sobieski - Radio Maryja


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Bezh5eah754