Przemiana - Grzegorz Kramer


Teksty:
Najlepsze komentarze do filmu "Przemiana":

Alicja Baranowska: Szybka refleksja... Myślę, że rzeczywiście niekoniecznie trójka uczniów widziała przemianę Jezusa w sensie fizycznym. Raczej jest to opis próbujący oddać symbolicznie i niedoskonale pewne olśnienie, którego doświadczyli. Być może do tego momentu, mimo wszystkich cudów i deklaracji, myśleli o Jezusie jako wyjątkowym Nauczycielu, rabbim, ale jednym z wielu, których w Izraelu nie brakowało. I nagle na tej górze, podczas być może jakiejś modlitwy medytacyjnej, uświadomili sobie, że to nie jest taki sobie zwykły Rabbi. Nawet jeśli nie do końca rozumieli, ze to Syn Boży, to zrozumieli, że jest to ktoś w ciągu największych przywódców i proroków Izraela, a za takich uważano przecież Mojżesza i Eliasza. Stąd symboliczna propozycja Szymona Piotra, żeby ustawić trzy namioty dla trzech wielkich liderów. Czyli postawienie w jego oczach Jezusa w jednym rzędzie z dwoma pozostałymi (na tym etapie świadomości Piotra).
Oczywiście, ta intuicja może być błędna. Wiemy, że Jezus - po zmartwychwstaniu - był jakoś przemieniony, w taki sposób, że najbliżsi mieli problem z rozpoznaniem Go. Maria Magdalena poznała Go po tym, w jaki sposób do niej mówił. Kleofas i jego towarzysz(ka) poznali Go po geście łamania chleba. Ale czy taka wizualna przemiana miała miejsce na górze Tabor? Czy to późniejsze doświadczenie posłużyło jako inspiracja do opisu tego wydarzenia? Trudno rozstrzygnąć. Jedno jest pewne - coś ważnego tam zaszło.
Luke G.: Bardzo Bóg zapłać za kazanie, tego właśnie potrzebowałem! Chwała Panu ?
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=KwRf10Iz2QQ