Posługa Akolitatu w Archidiecezji Łódzkiej | Łódź 2021 - Archidiecezja Łódzka


#Akolitat #Łódź #semiarium
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=hCHmiewuPjo