Współpraca lekarz–psychoterapeuta–psycholog w kontekście funkcjonowania ŚCZP - Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS


Pacjent, czyli dziecko i jego rodzice, korzysta z pomocy wielu specjalistów Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Wymaga to wypracowania pewnego sojuszu terapeutycznego między wszystkimi stronami. Jakie są możliwości współpracy między specjalistami
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=FTu-87oJ_0c