Poczet wielkich Polaków: Bł. ks. Bronisław Markiewicz - Radio Maryja


Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=ijnf2NGaF-0