Abp Grzegorz Ryś o posługiwaniu duchownych w konfesjonale | Łódź 2021 - Archidiecezja Łódzka


#abpGrzegorzRyś #SakramentPokuty #PenitencjariaApostolska #Spowiedź Wprowadzenie do dwudniowej sesji duszpasterskiej kapłanów Archidiecezji łódzkiej nt. Sakramentu Pokuty i Pojednania. Materiał przygotował ks. Paweł Kłys.
Film osadzony źródło: https://www.youtube.com/watch?v=bYQp95br7Ag